Olje-landet Norge satsar på elbilar

Totalt finns här närmare 14 000 elbilar, och försäljningsstatistiken pekar fortsatt uppåt. I augusti stod elbilarna för mer än 6 procent av alla sålda bilar, ett nytt rekord.

viaOslo är som gjort för elbilen – NyTeknik.

Hur kommer det sig att ett oljerikt land som Norge idag har så stor satsning på el-bilar ? En orsak är säkert det faktum att Norge redan passerat peak-oil. Oljan i Norge håller på att sina och man kommer inte åter kunna nå upp till den oljeproduktion man en gång hade.

I Norge inser man därför att oljan är på väg att ta slut och att man därför behöver satsa på andra metoder för bilarna annars kommer de alla stå i sina garage med soppatorsk när oljan i världen tar slut.

Här i sverige har vi dock en regeringen som inte alls är intresserad av miljöaspekterna och faktiskt inte uppfyller sina egna beslut om att gör något för att skydda miljön och att göra sveriges bilflotta fossilfritt till år 2030.

Hur man skall uppnå riksdagens mål är det dock ingen som jobbar på. Så chansen att det uppfylls är rätt liten. Det är ungefär som det besluts som tog i att stänga av kärnkraften 2010. Då beslutet togs var det så lång tid kvar att man då trodde att det skulle genomföras. Men bara typ samma år som kärnkraften skulle vara nedstängd insåg politerna att det inte skulle gå och tog ett nytt beslut. Då kärnkraftindustrin gått på politikernas beslut så hade man inte renoverat vad som behövs så året 2010 fick vi i stället ett högt el-pris för att kärnkraftverken behövdes renoveras. Det var till största delen politikernas fel som inte tagit tag i problemet tidigare.

Detssamma kommer hända med målet om 2030. När man når det målet så kommer man finna att bilarna klarar inte av att köras på etanol och biobränsle samtidigt som det kommer vara det enda tillgänliga bränslet. För mycket tyder på att export av bensin kommer bara ske i ytterst liten omfattning år 2010 – de aldra flesta ländernas oljekällor har då nått peak oil och oljeproduktionen i många av dagens exportländer kommer inte klara av ens att ge sitt eget land det energibehov det har. Exporten av bensin kommer vara extremt dyr och enbart ett fåtal kommer ha råd med den.

Energipolitik kräver långsiktighet genom att någon får ansvaret att se till för att vi i sverige skall uppfylla dessa mål som tas i riksdagen – annars får vi problem.


Apple vs Samsung ännu ett patent ogiltigförklaras

scales-of-justice-glass-effectI rättegången mellan Apple och Samsung fortsätter Apples patent att smulas sönder till ingenting. Trots att Apple från början tillerkändes 1 miljard dollar i skadestånd så har nu ännu ett av patenten befunnits ogiltigt. Groklaw – Samsung Tells the Court: USPTO Final Office Action Finds All 21 Claims of Apple's '915 Patent Invalid ~pj.

Patent ’915 är därmed dött. Nyligen förklaras ett annat patent i praktiken ogiltigt patent ’381 så de potentiella skadestånd som Apple har på Samsung sjunker för varje patent som skjuts i sank och förklaras ogiltigt.

Vad det betyder för rättegången är osäkert då domaren har em temdems att skjuta allt till överklaganden. Iofs så finns det möjlighet för Apple att överklaga besluten til patentverket så det finns liten chans att något patentkrav behålls som för ’381 men de begräsningar som då överlever kan då mycket väl innebära att en domstol skulle finna att Samsung inte längre är skyldig. Så slutresultatet borde innebära kraftigt sänkta skadestånd då två av patenten befunnits ej giltiga av patentverket.

Tyvärr finns det väldigt många ogiltiga patent i USA. Det skadar innovationsmiljön att så många dåliga patent beviljas som då leder till onödiga domstolsfall där man först efteråt inser att patenten är värdelösa.


Bröstcancerpatentet har noll värde – ogiltigt!

Detta patent har varit en nagel i ögat på alla kvinnor som någonsin råkat ut för bröstcancer. För att diagnosera bröstcancer så har man tvingats skicka alla prover till USA där ett företag har hävdat att de har patenten på att diagnosera om cancer finns i ett cellprov.

Nu har patentet förklarats noll och intet värde genom att det ogiltigförklarats. Groklaw – Naturally Occurring Human Genes Not Patentable – Myriad Loses – Our Genes Belong to Us ~pj.

Vår gener tillhör oss själva och inte ett företag. Ett mycket bra beslut. Förhoppningsvis så innebär detta att många andra dumma patent kan stoppas de med.