Aliansen vill tvinga ditt barn att pissa!

Alliansen har beslutat att köra över lagrådet bedömning att deras lagsförslag förmodligen bryter mot grundlagen och bestämt att polisen kan tvinga alla barn till drogtester – utan att inhämta föräldrarnas tillstånd.

Samtidigt så ser jag att alliansen även lämnar Sverige – de verkar även helt ha lämnat walkover på frågan om att människor och barn har ett privatliv.

Det är lite trist att se Rädda Barnens slutreplik där de vill att Sverige skall föra fram ett barnrättsperspektiv till andra stater och humanitära organisationer samtidigt som man ser att justitieminister Beatrice Ask kör över lagrådet och tvingar barnen att göra narkotikaprover utan målsmans tillstånd i Sverige.

Kanske införa ett barnrättsperspektiv i Sverige innan man försöker förändra världen eller skall den blinde leda de enögda ?