Projekt vitmåla Beatrice Ask

Kritiken mot Beatrice Ask har inte varit nådig efter hennes förslag att återupprätta skampolen som bestraffningsmetod i strid med Sveriges grundlag. Men det är inte konstigt att alla velat se hennes avgång – det förslag hon tagit fram strider mot Sveriges, EU och FN uppfattningar om vad som är mänskliga rättigheter :

Justitieminister Beatrice Ask förslag strider mot Sveriges grundlag .

Justitieminister Beatrice Ask förslag  strider mot Europeiska Unionens konstitution.

Justitieminister Beatrice Ask förslag strider mot deklarationen om mänskliga rättigheter från Förenta Nationerna vilken Sverige har skrivit under och förväntas upprätthålla.

Justitieministern Beatrice Ask förslag om att återinföra skamstraffen är en tillbakagång till medeltiden.Eller som andra kallade det mandatperiodens sämsta idé.

För att återupprätta justitieministerns heder så verkar man nu startat projekt vitmåla Beatrice Ask.

Målet är att dels deflektera kritiken genom att kalla det ’näthatet’ och påstå att kritiken gäller helt andra saker än grundproblemet att Beatrice Ask vill  återinföra skamstraffen. Dvs man skyller på att kuverten skall vara grälla som något ’näthatet’ hakat upp sig på. Genom att kalla det’näthatet’ så försöker de få fram kopplingar till att kritiken skulle bara vara på nätet och därför inte lika viktig. Projektet försöker få det till att bara vara skrikiga bloggare som kritiserar henne – trots att det var många även i det egna leden som kritiserade Justitieminister Beatrice Ask.

Justitiemininster Beatrice Ask kör på i samma fotspår och skyller på att valåret är inget bra tid att ta upp nya frågor och gör då samtidigt en omvänd pudel genom att ta tillbaka sitt dementi att Alliansen inte vill införa skamstraffet. För uppenbart så tror Beatrice Ask att om hon tagit upp frågan under icke-valår så hade ingen hoppat på henne och man fört en normal debatt om frågan att gå emot Sveriges grundlag, EUs konstitution och FN deklarationen om mänskliga rättigheter.

Det finns även de som tror på jultomten – men det är inte så många.  Beatrice verkar dock tillhöra dem. Så risken är stor att när väl valet är över så kommer alliansen genomföra planerna på att införa skamstraffen.

Nästa steg är att mänskliggöra Justitieminister Beatrice Ask för att försöka göra henne mänsklig. Det påminner om CIA plan för att öka opinionen för kriget i Afghanistan genom att förmänskliga problemen där. I SVD skrivs då en fluff-piece – en artikel om Beatrice Ask som är menad att öka förtroendet för en Justitieminister som vill inskränka våra mänskliga rättigheter genom att teckna henne som en vanlig människa.

Problemet är att när jag läser artikeln så får jag uppfattningen att hon bara genom att inte ha ovänner har fått de politiska uppdrag hon fått:

”–Karriären har mer handlat om att hon varit på rätt plats vid rätt tillfälle ”

Hon därmed kommit att nå en position där hon helt enkelt är olämplig – hon har fått en befordran till en position hon inte är kompetent nog att klara av aka Peter Principe. Den princip som säger att alla befordras till en nivå man inte längre klarar av och fastnar där.

Nu tror jag inte hon kan vara kvar som justitieminister efter valet då hon är en uppenbar belastning för regeringen på den posten.  Projekt vitmåla Beatrice Ask handlar nog snarare om att återupprätta alliansens anseende för att kunna ge henne ett annat jobb i regeringen om den vinner valet 2010.


Justitieminister Beatrice Ask gör avbön.

”Jag anser inte att rättsväsendet ska skicka kuvert med särskilda färger till vare sig misstänkta eller dömda. Regeringen planerar inget sådant förslag.”

Justitieminister Beatrice Ask

Problemet med det uttalandet är att – kommer hon då skicka kuvert med vanliga färger till misstänkta ?

För färgen gör detsamma – det är tanken att man skall ställa misstänkta i skamvrån:

Var och en som blivit anklagad för brott skall betraktas som oskyldig till dess hans skuld lagligen fastställts.”

– Europakonventionen Artikel 6.2

”Jag ångrar att jag uttryckte mig så klumpigt”, säger hon till TT och även statsministern håller med att det var ett dumt uttalande. Så nu behöver man inte införa skampålar på torgen igen.


Landet där inte ens barnen är oskyldiga.

Beatrice Ask senaste två utspel att del helt bortse från lagrådets kraftiga kritik av lagen om att testa småbarn för knarkbrott utan målsmans tillstånd och nu att man skall skicka hem lila brev till misstänkta – ja misstänkta – köpare av sex gör att jag idag kräver hennes avgång.

Vi kan inte ha en justitieminister som givit upp oskuldsspresumtionen och anser att alla är skyldiga till motsatsen är bevisat.

För ytterligare visa på hur dåliga justitieministrar vi i Sverige har fått lida av under senare decennier så går Thomas Bodström ut med kravet att Justistieministern Beatrice ask skall avgå eller ta tillbaka de andra uttalandet. f.d. justitieministerna som gav oss datalagrinsdirektivet där alla förutsätts vara potentiella stor-brottslingar och var med och tog fram planerna på FRA-lagen.

Det är ungefär som om en bedragare kräver en förskingrares avgång. Både Beatrice Ask och Thomas Bodström är båda lika skyldiga till att föra Sverige närmare ett samhälle där ingen längre är oskyldig – inte ens barnen.


Aliansen vill tvinga ditt barn att pissa!

Alliansen har beslutat att köra över lagrådet bedömning att deras lagsförslag förmodligen bryter mot grundlagen och bestämt att polisen kan tvinga alla barn till drogtester – utan att inhämta föräldrarnas tillstånd.

Samtidigt så ser jag att alliansen även lämnar Sverige – de verkar även helt ha lämnat walkover på frågan om att människor och barn har ett privatliv.

Det är lite trist att se Rädda Barnens slutreplik där de vill att Sverige skall föra fram ett barnrättsperspektiv till andra stater och humanitära organisationer samtidigt som man ser att justitieminister Beatrice Ask kör över lagrådet och tvingar barnen att göra narkotikaprover utan målsmans tillstånd i Sverige.

Kanske införa ett barnrättsperspektiv i Sverige innan man försöker förändra världen eller skall den blinde leda de enögda ?