FI skärper lånekrav

Finansinspektionens Stabiliseringsråd har haft möte idag och har då kommit med krav på amorteringar. Dock är de rätt enkla och ligger på ungefär samma nivå som då Bankföreningen kom med nyligen.

Först ska lånen amorteras med minst 2 procent varje år ner till 70 procents belåningsgrad. Efter det ska minst 1 procent amorteras årligen ner till 50 procents belåningsgrad.

via FI skärper lånekrav – Nyheter | SVT.se.

Man vågar inte att kräva att alla amorterar utan låter folk som har 50% belåning ha lån utan amortering. Det finns en stor rädsla att amorteringskrav skall leda till att folk minskar sin konsumtion och därmed skapar en sämre ekonomin.

Genom att kraven skall gälla först från och med nästa år så skapar det en situation där folk kommer rusa för att hinna köpa nya bostäder innan årsskiftet får att då inte tvingas till dessa regler. Förmodligen innebär det att då bostadspriserna fortsätter att gå upp kraftigt – i alla fall fram till årsskiftet.

Nej om jag hade bestämt så hade jag krävt 1% amortering för alla lån även för de som är belånande bara till 50%. Just nu så har man regler som bara gynnar bankerna. Regler som bara är till för att förhindra att banker går omkull och verkar inte bry sig om att bostadsmarknaden går upp till bubbelnivåer och att alla dessa lån skapar ett samhälle där riksbanken får svårt att höja räntorna utan att de då verkar negativt på tillväxten genom högre räntenivåer för alla bostadsägare.

PS Ingves håller med och anser att amorteringskraven räcker inte.


Näringslivet drabbas av bostadsbristen i Västerås

Bostadsbristen i västerås är hämmande på jobbutvecklingen. Folk som får jobb kan knappt ta dem för de har ingenstans att bo medan de arbetar i Västerås. Ofta kan då de då tvingas sökas sig till en av kranskommunerna och då tvingas pendla till Västerås varje dag.

Tog tidare upp det med en debattartikeln i VLT där jag propagerade för kraftigt ökande bostadsbyggande i västerås. Med de rödgrönas nuvarande mål att bygga 200 hyrselägenheter per ås så kommer det tyvärr ta 3 år att bara bygga bort de närmare 600 hemlösa som idag söker hyreslägenhet. Tyvärr uppfyller de oftast inte de krav som ställs på nya hyreslägenheter så chansen är tyvärr stor att de inte kommer få några av de nyproducerade hyreslägenheterna.

Till och med SVT har nu uppmärksammat bostadsbristens påverkan på näringslivet:

Vad händer med de som inte får tag i boende i stan?

– Antingen så väljer de att bo i kranskommunerna, exempelvis Surahammar, Virsbo eller Ramnäs, säger Björn Nordén.

via Näringslivet drabbas av bostadsbristen – Nyheter | SVT.se.

Tyvärr driver de rödgröna, som bestämmer i Västerås, en politik som varken är gynnsam för näringslivet eller för de socialt utslagna.


Västerås behöver 10 000 nya hyresrätter

Har skrivit ett debattinlägg i Västmanlands läns tidning om vårt förslag till att det byggs bostäder i Västerås och slutorden är:

Jag vill att vi ger vår ungdom möjligheten att kunna flytta hemifrån utan att betala hutlöst för en bostadsrätt. Då finns bara en sak att göra – bygga många små och billiga hyreslägenheter.
Behovet finns. Pengar saknas inte. Det enda som saknas är viljan. Låt oss bygga fler bostäder i Västerås.

viaVästerås behöver 10 000 nya hyresrätter – Debatt – www.vlt.se.


Starkt stöd av Riksbanken

en bankTill Piratpartiets årsmöte så har jag motionerat om att vi bör förespråka att bolånetaket blir 75% och att vi skall vara för att alla bör amortera sina lån.

Nu kommer Riksbanken vill ha kvar bolånetaket och öppnar upp för ökad amorteringar av lån.

Kul att se att Riksbanken stödjer mina motionsförslag på Piratpartiets årmöte. Nu kanske de inte läst just mitt förslag – men de åtgärde de gärna ser är helt i linje med de som jag föreslår att Piratpartiet skall ställa sig bakom.

Bolånetaket har varit bra och sänkt belåningsgraden för bostäder från 71% till 69%. Det är dock fortfarande mycket högre än den var för 10 år sedan. 2002 var belåningsgraden bara 59% och den har då ökat sedan dess men så genom att bolånetaket infört så har den minskat den med 2%. Även om det då delvis kan ha att göra med att bostadsbyggande minskar kraftigt. Nya bostäder brukar inbringa de högsta priserna och därmed även de högsta lånen.

Just nu är det diskussioner om EUs bankunion där då Sverige ställer krav för att gå med – t.ex. så vill Sverige ha inflytande för att vara med. Själv finner jag det häpnadsväckande att de ens ber Sverige vara med UTAN något inflytande. Det känns så fel att man från EU tror att någon skulle tänka sig sådant.

När det gäller själva EUs bankunion så är det bara ett sätt att knyta länderna närmare varandre och kommer inte påverka den stora frågan som EU står inför och måste reda ut. Hur gör man i en handelsområde om de regler som finns gynnar vissa länder på andra länders bekostnad ? Hur gör man då en del länder har kraftigt övertag i ekonomi och förmåga att generera vinster i företagen ?

Själv tror jag inte en bankunion är rätta vägen att gå och att EU behöver tänka över hur EU skall göra för att stärka konkurrenskraften i alla länderna så att den ojämlikhet som nu finns i EU inte består och fortsätter och leda till fler och fler problem. För de löser inte någon bankunion – däremot så kan den vara bra på att sopa undan problemen så de inte syns och politikerna i EU inte behöver ta tag i de verkliga frågorna. De som kan lösa problemet på sikt.


”Europa måste sluta låna”

Vår svenska statsminister Fredrik Reinfeldt har gått ut i media och sagt att ”Europa måste sluta låna”. Jag kan förstå hans farhågor över länder som Grekland och Spanien där ekonomierna verkar vara i fritt fall just nu.

Men frågan är hur bra står det egentligen till med Sverige. Två av sveriges storbanker fick nyligen sämre kreditranking pga sina bolån och de potentiella problem de innebär för bankerna.

Samtidigt som statsministerna vill att andra skall sluta låna så ökade den svenska utlåning till bostäder med 123 miljarder sedan förra året till en ofattbar summa av 2151 miljarder kronor.
För att se på den svenska utvecklingen på bostadspriserna så är SCBs bild väldigt talande.

Vi ser hur bostäderna ökat mycket snabbare än KPI och speciell har detta skett de 10 senaste åren. Men nu verkar i alla fall ökningstakten minska i takt med de allvarliga signalerna om problem i euro-områdena. Spanska banker går uruselt och behöver stöd och ekonomin bromsar tvärt samtidigt som det talas om en total euro-kollaps. Problemen är så stor att även Cyperns problem verkar tas emot med en gäspning. Allt det samverkar till att det i Sverige numera är mycket svårare än på mycket länge att sälja sin bostad.

Kanske dags att sopa rent i Sverige med att se över villkoren för utlåning från bankerna ? Vi har idag för höga priser på bostadsmarknaden och det behöver rättas till. En återgång till att bostadspriserna ökar i nivå med tillväxten i samhället i övrigt så vi undviker en lånebubbla i Sverige med. Hälften av lånen på bostäder är rörliga. Sverige behöver en bostadspolitik så att inte hälften av de som lånar till sin bostad måste gå från dem om räntan ökar med några procent. Vi behöver bostäder som är prissatta efter vad deras verkliga värde är.