LO och Aftonbladets ålderdiskriminering

Du som söker ska vara mellan 21 och 30 år

via Nu startar vi en utbildning för progressiva ledarskribenter | Ledarbloggen.

Så står kraven för att vara med i Aftonbladets och LOs kurs. Ett tydlig exempel på åldersdiskriminering där det inte finns några lagar som har stöd för dessa godtyckliga åldersgränser. Varför man har dessa gränser vet jag inte men i lag så får man inte särskilja på folks ålder när det gäller studier eller jobb eller som Diskrimineringsombudsmanen säger:

I diskrimineringslagen är det för närvarande förbjudet att diskriminera på grund av ålder inom

arbetslivet och

utbildningsväsendet

via Förbudet mot åldersdiskriminering utvidgas – DO.

Sanningen är att Aftonbladets och LOs åldersgränser verkar vara helt godtyckliga och helt laglösa. De borde anmälas till Diskrimineringsombudsmannen.


Stäm staten för brott mot religionsfriheten

Fildelare startar församling – men den godkänns inte av myndigheten.

Om staten inte accepterar religionen så får väl samfundet stämma myndigheten för brott mot mänskliga rättigheter. Sverige har i sin grundlag skrivit in europakonventionen om mänskliga rättigheter och där står kravet på religionsfrihet. Det står inga krav i grundlagen på vad som skall gälla för att en religion skall vara en religion – detta är uppenbarligen ett brott mot deras religionsfrihet. Jag skulle hävda att lagenstiftning myndigheten förlitar sig på är en inskränkning i många religioners rätt och att den bryter mot grundlagen.

Alla religioner bör godkännas. Det skall inte vara statens uppgift att bestämma vad som är en religion eller ej. Annars riskerar vi få ett samhälle där alla religioner som inte är den katolska kyrkan i samhällets ögon inte räknas som riktiga religioner. Det är utövarna som måste få bestämma om det de gör skall kallas religion eller ej.

Det är inte samhällets uppgift att bestämma hur en religion utövas. Det är inte samhällets uppgift att bestämma vad de religiösa inom en religion tror på. Det är inte samhällets uppgift och fördömma religioner för att de inte ingår i någon uppfattning i samhället av vad som är en religion.

Nej, lagen är diskriminerade mot alla vars religion är annorlunda än den typiskt judiska-kristna-muslimska traditionen. jag anser att församlingen bör stämma staten för inskränkning i deras rätt till religionsfrihet.

Andra bloggare : Leffelini.


Skolan diskriminerar pojkar ?

skolaNär pojkar missgynnas i betygsättning så innebär de att de får längre betyg.

När pojkar får lägre betyg så får de svårare att komma in på den högskoleutbildning de vill studera på.

När människor inte kommer in på den högre utbildning de vill gå så får de gå en som då förmodligen passar dem sämre vilket gör att de förmodligen i långa loppet kommer få ett jobb som passar dem sämre och därmed förmodligen inte få lika hög lön som om de fått den utbildning de verklig velat ha. De kommer därmed att inte betala så hög skatt som de då skulle ha kunnat betala.

När människor inte jobbar i det jobb som passar dem bäst så genererar de mindre för samhället dels i att de utför inte det bästa jobbet från samhällets synpunkt och del så maximeras då inte skatterna. Det är kostsamt för samhället med diskriminering, oavsett vem det är som diskrimineras.

Att flickor får högre betyg från skolan är idag ett faktum och att flickor dominerar de flesta högre utbildningar är även det ett faktum. Det finns teorier att personer ser andra som är likadana som dem i högre ljus och det skulle då betyda att en orsak kan vara att det idag är så många kvinnliga lärare som leder till att tjejerna får högre betyg. Om vi i sverige fortsätter ha en skola som ger fel betyg så kommer det i långa loppet att ge sverige sämre konkurrenskraft och sämre ekonomi.

Så när man då tycker att detta är ett litet problem – så kan det i förlängningen bli ett stort problem för alla svenskar. Sverige behöver en jämlik skola.