Byt VD för Statens Järnvägar.

tågRedan år 2002 kom en utredning med förslag på vilka åtgärder man behöver vidta för att säkerställa att tågtrafiken går bra på vintern. Nu 8 år senare så kommer en ny rapport som föreslår i praktiken samma åtgärden man föreslog för 8 år sedan.

Ingenting har hänt. SJ har inte tagit till sig de problem man fann för 8 år sedan och man har sopat problemen på mattan. I stället skyller de olika aktörerna på varandra och hävdar att det är motpartens fel. Det är inte konstigt att SJ personal mår sämre och att tillbuden i verksamheten ökar.

SJ är idag den största aktören på tågmarknaden. Det ingår i SJ ansvar att se till att det finns en fungerande tågtrafik även då det är vinter och man kan inte skylla ifrån sig på andra aktörer om det hela inte fungerar – i stället måste SJ se till att samarbeta med de andra och se till att tågen avgår från stationerna i tid och kommer fram i tid.

SJs VD Jan Forsgren hade redan då han blev chef för SJ en plan – att inför de system för kunderna som fanns i flygbranchen han kom ifrån till tågbranchen. Det har han gjort. Nu finns en SJ Prio och man måste numera identifiera sig för att få åka tåg. Man vill på så sätt knyta kunderna närmare sig.

Problemet är att kunderna vill inte ha en massa kundlojalitetsprogram i första handen utan kunderna vill ha andra saker. Det kunderna vill ha är tåg som avgår från stationen i rätt tid. Tåg som inte stannar mitt på banan och steker passagerarna nästan till döds för det finns inget sätta att komma ut ur tåget eller att öppna upp och vädra då tåget står stilla mitt i ödemarken. Kunderna vill även att tågen skall komma fram till slutstationen senast vid den tidpunkt den skall komma in på stationen och inte 15 min senare. Kunderna vill inte hålla på att tvingas visa legitimation för att får åka tåg – det är integritetskränkande.

Nu har man som resenär rätt till ersättning om tåg eller flyg är mycket försenade men det är inget som många vet om eller ens vet om att de måste kräva för att få rätt till ersättning. Det känns konstigt att när vintern blir svår så skickas tågresenärerna med buss i stället för med tåg.

SJs VD har helt enkelt prioriterat fel då han satsat pengar och resurser på att sälja biljetter på Tradera i stället för att satsa på bra och välfungerade tåg och vagnar som klarar av den svenska vintern samt klarar av att gå enligt tidtabellen. En gång i tiden skapades uttrycket går som tåget – för att något går i tid – det gäller inte längre och det är något som en ny VD för SJ skulle kunna prioritera upp i stället för SJ Prio.

När ett bolag går fel så är det ofta VDn fel att denna inte prioritetat rätt att VD inte sett till att satsa på de områden kunderna vill ha utan har spenderat tid och resurser på helt fel saker. Dags och avsätta Jan Forsberg och satsa på en VD som ser till att man faktiskt levererar bra kommunikationer för alla oss tågresenärer.


Mera självständiga domstolar ?

Den nya grundlagen innehåller en speciell sak som gör den intressant ur ett domstolsperspektiv för en amatör som mig som gillar att följa juridiken även fast jag inte är jurist. Det är det borttagandet av uppenbarhetsrekvisitet. Varför måste alla juridiska termer vara så krångliga ?

Det finns en dom jag ofta gillar och referera och det är domen mot pastor Green som från sin predikstol förkunnade vad bibeln sade om homosexuella. Det hela gick hela vägen till högsta domstolen där han frikändes för hets mot folkgrupp.

Hans agerande är urtypen för hur man måste göra för att ändra en svensk tillämpning av en lag. Man bryter mot den delen som man anser måste vara laglig. Ser till och bli åtalade för den. Samt drar den ända vägen till högsta domstolen i förhoppning att man skall bli frikänd. Man offrar helt enkelt sig själv för att försöka påverka den allmänna lagliga uppfattningen i en fråga och skapa ett prejudikat.

Det fanns egentligen en rätt för en domstol att underkänna en lag och döma emot den för ett den strider mot grundlagen. Men där kommer uppenbarhetsrekvisitet upp och kräver för att så skall ske så måste legen uppenbart inkräkta på grundlagen. Nu går de flesta lagar igenom lagrådet så sådant kan nästan aldrig ske.

Med den nya grundlagen så tas det kravet bort och ger domstolarna friare händer att ställa en lag mot en grundlag och döma efter grundlagen och i praktiken förklara lagen för ogiltig. Denna rätten tillkommer nu alla domstolarna i den nya grundlagen.

Uppenbarhetsrekvisitet har gjort att lägre instanser aldrig ogiltigförklarar en lag utan man tvingas dra den till högsta domstolen för att få klarhet i frågan. Det gör att man slipper som Pastor Green dra det hela vägen till högsta domstolen utan kan enklare frikännas på lägre instans.


Westman: ThePirateBay-dömda kan frikännas

Daniel Westman tar upp ett tänkbart scenario om varför de dömda i The Pirate Bay kan och kanske borde frikännas från ansvar i hovrättens domslut imorgon. Westman pekar på att tingsrätten rätt svepande hävdade att de dömde borde ha känt till upphovsrättsintrången men att det inte förekom någon bevisning för att så var fallen i de aktuella fallen som de dömdes för.

Faktum är att om det händer så skulle jag tom vilja spekulera i att det kan innebära att Högsta Domstolen inte kommer att ta upp fallet till prövning. Detta är egentligen en bedömningsfråga som då även kommer påverka hur man ser på en vanlig ISPs ansvar när det gäller trafiken som går på Internet.

I slutändan så vill jag mycket hellre att man från politikernas håll tar ett beslut i frågan i stället för att låta domstolarna avgöra hur det hela bör gå till genom prejudikat. För det hela är en så stor och besvärlig fråga och handlar om hela Internet sätt att använda länkar för att referera till andra webbplatser på Internet och frågan om det då skall anses kunna vara olagligt eller ej. Hur skall lagarna vara utformade ?

Magnihasa har en intressant tolkning av det hela – där han visar på hur etablissemanget idag tänker gällande dessa frågor.


Skriv en bok!

Enligt Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet så har en tredjedel av svenska folket drömmar om att skriva en bok. Många är dock som Mathias och Enligt-O tänker bara på detta – men de gör aldrig något åt det.

Nu finns chansen för denna månaden är det National Novel Writing Month (NaNoWriMo) och målet är att skriva en bok på en månad. Det kommer inte bli en lång bok utan meningen är ett skriva en kort-roman på 50 000 ord på 30 dager. Det blir då ca 1666 ord om dagen och är faktiskt överkomligt – en stor del av de som går med i NaNoWriMo klarar av detta.

Målet är att skriva på och inte hålla på och editera sin bok och fixa alla stavfelen. De fixar man senare då alla text till boken är färdig. Målet är alltså att få ihop till 50 000 ord på en månad så att man har en textmassa som motsvarar en kort bok färdig innan man börjar fixa stavfelen, innan man börjar redigera sin bok. Målet är att göra alla som deltager till författare.

Så missa inte chansen – skriv en bok du med! Sätt dig ner 2 timmar varje dag denna månaden och skriv på din bok. Tänk på att du kommer inte hinna skriva varje dag så det är bra om du ligger före tidsskemat och satsar att skriva 2 000 ord de dagar du skriver på din bok.

Lycka till! Kanske du är en författare när denna månader är slut och har uppfyllt din dröm att skriva en bok. Bara och kämpa på!


Regeringens kommande lagförslag

Idag har det kommit en skrivelse med vilka lagförslag som regeringen tänker sig presentera under riksdagens höst och vår session. Följande förslag tycker jag är av intresse:

  Oktober

 • Skrivelse: Kontroll av postförsändelser 6 oktober
 • Följdändringar till en reformerad grundlag, m.m. 7 oktober
 • Budgetpropositionen för 2011 12 oktober
 • En översyn av narkotikalagstiftningen 19 oktober
 • Bättre förutsättningar för internationellt tillsynssamarbete på värdepappersmarknadsområdet 20 oktober
 • Metria – bolagisering av delar av Lantmäteriets uppdrags-
  verksamhet 29 oktober
  November

 • Ändringar i lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten 12 november
 • E-plikt – förslag till lag om leveransplikt för elektroniska
  dokument November
 • Skyldighet för lärare vid universitet och högskolor att
  underrätta arbetsgivaren om patenterbar uppfinning November
  December

 • Avtalslicens för återanvändning av verk i radio- och tv-bolagens arkiv November
 • Skrivelse: Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2009 December
 • De brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter om elektronisk kommunikation December
 • Genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG om lagring av uppgifter som genererats eller behandlats i samband med tillhandahållande av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät och ändring av direktiv 2002/58/EG (datalagringsdirektivet) December
 • Patentskydd för biotekniska uppfinningar December
 • Biometriska kännetecken i uppehållstillståndskort December
  Januari

 • Distansundervisning för elever bosatta i Sverige Januari

Det mest kontroversiella är datalagringsdirektivet som nu förväntas komma som en julklapp i december men även flera andra lagar påverkar på Piratpartiets områden och kan vara intressanta att kolla upp.

Datalagringsdirektivets vara eller icke-vara är en het fråga och många andra bloggar om det idag t.ex. Rick Falkvinge, HAX,


ACTA avtalet misslyckades att bli färdigt

Enligt tidplanen skulle förhandlingsrundan i Japan innebära slutförhandlingarna i ACTA-avtalet men enligt de rapporter som tidningarna skriver så är det nära men inte alls klart.

Trots att DN försöker påskina att avtalet är klart så är det inte det enligt initierade källor rapporterar Christian Engström. Det stupade bl.a. på patentbiten.

Ett av sakerna i avtalet är att tullen skall få beslagta piratkopierade varor utan en begäran från rättighetsinnehavare. Tullarna blir med ACTA-avtalet rättighetsinnehavarnas statligt betalda ’privata poliskår’.


Mp gillar datalagringsdirektivet ?

Vägmärke blåsigtLäser en artikel där Socialdemokraterna och resten av de rödgröna med Bodström i täten vänder kappan efter vinden och säger sig vilja avskaffa FRA-lagen – de stjäl helt enkelt Piratpartiets vallöfte. Men till skillnad från Piratpartiet så vill Socialdemokraterna inför en helt ny FRA-lag och vad är då nyttan med att ta bort den första ?

Vilket då utsökt får mig att tänka på Reinfelds uttalande inför förra valet att de inte vill jaga en hel ungdomsgeneration och sedan i stället valde att bussa innehållsindustrins hundar på dem genom att införa IPRED-lagen.

Nej, de rödgrönas utspel känns mera som desperat kamp för att försöka stjäla Piratpartiets väljare än ett seriöst utspel för integriteten. Viljan hos Bodström är trots allt att ha en FRA-lag. Att Socialdemokrater alltid valt att säga nej till allting alliansen kommer upp med är snarare ett tecken på att de vill se sig som Sveriges folkhems skapare och därmed så kan de inte acceptera andra lagar även om de i grunden gillar dem – utan väljer då att helt enkelt skapa en egen version som i grunden gör exakt samma sak.

Har länge trott att miljöpartiet inte gillar datalagringsdirektivet men miljöpartiets Lage Rahms uttalande får mig att undra om så verkligen är fallet – för han säger:

”-Risken att vi inför något som vi är emot är extremt liten.”

Med tanke på att miljöpartiet tidigare sagt att de tänker sig införa datalagringsdirektivet om de tvingas av EU så är det nu andra bullar. Det enda jag kan tänka mig är att de därmed gillar direktivet. De tänkar alltså införa det för att de gillar datalagringsdirektivet ?

Trist och höra. Piratpartiet har en ganska enkelt lösning på det hela – släng FRA-lagen i papperskorgen och låt den ligga där i stället för att skapa någonting nytt och ännu värre.


Datalagringsdirektivet: Någon måste ta striden

EUs flaggaDet är tyvärr endast Piratpartiet som vågar säga Nej oavsett vad som sker. De andra partierna säger tyvärr – ja vi måste för vi är medlem i EU.

 • Sverige kan hävda att datalagringsdirektivet är ett brott mot de mänskliga rättigheterna och EUs konstitution.
 • Sverige kan vägra att införa datalagringsdirektivet tills dess den genomgång som görs har blivit klar.
 • Sverige kan arbeta för att ta bort datalagringsdirektivet inom EU.
 • Sverige kan vägra och inför datalagringsdirektivet öht. Det värsta som kan hända är att Sverige får betala lite böter – vilket vi kan få tillbaka genom att senarelägga våre inbetalningar till EU av vårt stora bidrag.
 • Sverige kan gå ur EU för att slippa införa datalagringsdirektivet.

Alla ovanstående är sätt att stoppa datalagringsdirektivet införs i Sverige – men vissa är mera extrema än andra – t.ex. så borde det aldrig bli aktuellt att gå ur EU för att stoppa datalagringsdirektivet för EU borde ta sig till sans innan EU låter det gå så långt.

Det finns många saker vi i Sverige kan anföra och göra för att stoppa datalagringsdirektivet. Tyvärr verkar det som om dagens riksdagspartier inte vill stoppa datalagringsdirektivet trots att flera säger sig vara emot det. De säger inget i dagens valrörelse – kanske för att de innerst inne vill inför datalagringsdirektivet ?

Det är endast Piratpartiet som gör som de säger sig vilja göra. Piratpartiet vill stoppa datalagringsdirektivet.

Rösta in Piratpartiet i riksdagen är enda sättet att stoppa datalagringsdirektivet. Rösta pirat för Sverige.


Riksdagspartierna mörkar datalagringsdirektivet

De är inte riktigt överens. Partierna i riksdagen. De finns då vissa som inte alls vill inför datalagringsdirektivet men de kommer förmodligen ändå införa det.

Så varför gör de det ? De är EU-kramare och vågare inte säga till EU att de anser att lagen bryter mot EUs grundlag och därför inte kan införlivas i svenska lagstiftningen. Andra som då förslaget skarpaste förespråkare Thomas Bodström vill införa det för att de inte tänker på integritetsaspekten utan mera ser till att det möjligtvis kanske kan hjälpa till att ta fast någon brottsling.

Statistiken från andra länder som infört lagstiftningen visar på att den är väldigt dyr med tanke på vad lite man får för den. I praktiken så finns det bättre och mera kostnadseffektiva sätt att ta fast brottslingar – t.ex. anställa fler poliser. Men det kräver då att de poliser som finns utnyttjas effektivt och brottsförebyggande.

Piratpartiet ståndpunkt i frågan är glasklar – vi vill stoppa datalagringsdirektivet med alla till Sveriges stående medel. Säg din mening om vad du tycker om att partierna mörkar om datalagringsdirektivet.


Självuppfyllande profetia

Lake tar upp att tidningarna tar upp att folk tror att alliansen vinner valet. Men det ser inte jag som någon nyhet – det basunerade jag ut i början av augusti. Men nu har även opinionsinstituten ställt frågan och undrar vilken sida som vinner valet – och inte bara frågat vem folk kommer rösta på.

Lake är en centerpartist som samtidigt stödjer Piratpartiets värderingar – men han är inte ensam. För idag kan man läsa att en socialdemokrat och en centerpartist går ut och säger Rösta Pirat samtidigt som de lämnar sina forna partier. Henrik Brändén bloggar och berättar varför han så sent i valrörelsen väljer att byta parti. Han tar upp sina förhoppningar om att kunna vända sitt eget parti i de viktiga integritetsfrågorna som FRA och datalagringsdirektivet men har sett hur det misslyckats och har därför valt att gå över till Piratpartiet. Tilllägg Lake tar även han upp det hela.

Då nu alliansen verkar vinna valet så tror jag fler vågar rösta som de verkligen tycker dvs de vågar då rösta Pirat och då kan alla profetior uppfyllas: Alliansen vinner valet och Piratpartiet kommer in i riksdagen.

PS Slutligen kan jag notera att jag har bra koll på den lokala politiken i Västerås med mina 12156 poäng i en quiz om den lokala politiken i Västerås – det är just nu en hedrande andraplats – jag fick alla rätt men var något långsam att svara så jag leder inte – men om det betyder att Piratpartiet bli andra största parti i Västerås kommun så klagar jag inte :).