Marknaden ger Sverige billiga lån

EU flagganStaten får rekordbilligt eurolån och lånar 1 miljard euro till 0.93% ränta. Detta är det billigaste euro-lånet där en stat lånat pengar som någonsin tagits.

Investerarna flyr de osäkra valutorna i euroområdet och satsar i stället på att låna ut till säkra länder som Sverige. Ungefär hälften av lånet kommer från andra centralbanker i europa.

För Grekland är det tuffare och Finland står fortfarande fast ochvill inte låna ut pengar till Grekland utan bra säkerheter. Finland inser – som de flesta andra – att chansen att grekland kommer betala tillbaka lånet är tyvärr relativt liten. Finland är förgrymmande över Tysklands krav på att de skall godkänna lånet utan godtagbara säkerheter. Grekland står inför svåra ekonomiska problem och det faktum att problemländerna drar ner helo euro-området men även resten av europa till en sämre konjunktur är något som inte talar för att det blir enkelt för Grekland och sanera sin ekonomi.

I Sverige pågår samtidigt tal om att regeringen sparar för mycket då man i budgeten tänker sig spara 17 miljarder genom att senarelägga skattesänkningar. Men jag vet inte om jag håller med här. Sveriges regering behöver hålla hårt i pengarna så man har möjlighet att senare komma med stimulanser om det blir en djup konjunktursvacka pga oroligheterna inom ekonomiska området både inom inom euro-zonen, USA och i andra områden som t.ex. Japan.


Euro-krisen: Sarkozy och Merkel är desperata

EU flagganEuro-sagan verkar definitivt gå mot sitt slut. För vidlyftiga eftergifter mot den ursprungliga stabiliseringspakten har gjort att Euro-ländernas kris har förvärras från månad till månad. I Tyskland har har konsumenternas framtidstro kraftigt raserats. Flera EU länder verkar ha mycket stora problem. Den fond Euron-länderna har verkar i dagsläget inte räcka. Så för att fylla på det hela så har Frankrikes Sarkozy och Tysklands Merkel kommit överens om att införa Tobin-skatten. Eller finansvalpskatten som den brukar kallas i sverige.

Skatten fungerar inte. Vad som händer är att de finansiella aktörerna flyttar transaktionerna till andra marknader och EU förlorar sin status gällande finansiella transaktioner. Skatten kommer därmed ge litet i inkomster.

Det handlar snarare om att Sarkozy och Merkel inte vill införa euro-obligationer och därför tar till de andra metoder som folk har fört fram som lösningen på problemet. Det faktum att tobin-skatten inte är någon lösning på problemet har inte så mycket med saken att göra. Sarkozy och Merkel är desperata och gör nu nästan vad som helst för att verka handlingskraftiga och hoppas det skall få Euron på rätt köl. Problemet är att ekonomerna är inte så lättlurade och vi vet om att de föreslagna skatten och inrättandet av ekonomisk grupp i EU inte är lösningen på problemen.

Ofta är det tyvärr så att politiker vågar inte göra det rätta – det krävs något speciellt för att våga det. De finns politiska prestige så de försöker i det längsta med att rädda det som inte räddas kan. Problemet är att det leder till att krisen i förlängningen blir ännu värre.

Länderna i eurozonen är för olika varandra. De har alltför olika ekonomiska behov och möjligheter för att det i den närmaste tiden skall vara möjligt att ha en gemensam valuta – euron är döende. Det finns kanske några länder som liknar varandra men det finsdefinitivt inte tillräckligt många för att euron skall ha en långsiktig chans att överleva. För det krävs en enormt mycket större samordning av den finansiella politiken i eu och den har vi inte idag och frågan är om det finns så många som vill ha en så stor samordning ens bland de mest eu-vänliga politikerna. Så länge det finns politiker som förnekar att det måste finnas gemensam finanspolitik för att ha gemensam valuta så kommer vi vanliga människor att råka illa ut.

Nej, det känns kört nu. Sluta med de politiska experimenten och förnya EU till att bli en bra frihandelszon och inte ett europas förenta stater. För det är folken i EUs inte alls redo för. Experimentverkstaden fortsätter trots att alla vet om att metoderna man använd redan prövats och förklarats misslyckade. Det Tyskland och Frankrike gör är dels att på tu man hand förhandla fram lösningar man vill tvinga ner i de andra hals – och dels för fram lösningar som redan tidigare visat sig inte fungera.

Men minnet är kort när man vill bevisa sig slagfärdig och handlingskraftig. Då funkar allting; allting förutom det man egentligen borde göra, men av prestigeskäl inte vågar.