Polisens tvångsmedel år 2009

spionNu finns rapporten beskrivande omfattningen av polisens hemliga avlyssning, hemlig övervakning och hemlig kameraövervakning under 2009 att ladda ner från Justitiedepartementets hemsida. SÄPOs motsvarande aktiviteter är ej med i publikationen.

I svenska grundlagen skyddas medborgarna från staten. Dock finns det vissa bestämmelser som ger polisen i vissa fall rätt att ta till hemliga tvångsmedel för att övervaka misstänkta brottslingar. Denna rapport är en del i kontrollen av dessa lagar så att de inte missbrukas.

Kommer mera länkar senare när tidningarna skriver om det och andra bloggare tar upp det.