Apple vs Samsung ännu ett patent ogiltigförklaras

scales-of-justice-glass-effectI rättegången mellan Apple och Samsung fortsätter Apples patent att smulas sönder till ingenting. Trots att Apple från början tillerkändes 1 miljard dollar i skadestånd så har nu ännu ett av patenten befunnits ogiltigt. Groklaw – Samsung Tells the Court: USPTO Final Office Action Finds All 21 Claims of Apple's '915 Patent Invalid ~pj.

Patent ’915 är därmed dött. Nyligen förklaras ett annat patent i praktiken ogiltigt patent ’381 så de potentiella skadestånd som Apple har på Samsung sjunker för varje patent som skjuts i sank och förklaras ogiltigt.

Vad det betyder för rättegången är osäkert då domaren har em temdems att skjuta allt till överklaganden. Iofs så finns det möjlighet för Apple att överklaga besluten til patentverket så det finns liten chans att något patentkrav behålls som för ’381 men de begräsningar som då överlever kan då mycket väl innebära att en domstol skulle finna att Samsung inte längre är skyldig. Så slutresultatet borde innebära kraftigt sänkta skadestånd då två av patenten befunnits ej giltiga av patentverket.

Tyvärr finns det väldigt många ogiltiga patent i USA. Det skadar innovationsmiljön att så många dåliga patent beviljas som då leder till onödiga domstolsfall där man först efteråt inser att patenten är värdelösa.


Hur många universitet behöver sverige ?

skolaDet låter kanske konstigt – men i framtiden så behöver vi i sverige förmodligen bara ett universitet som sysslar med högre utbildning – kanske två eller tre för att få olika alternativ – men jag tror inte på att vi kommer ha så många högre utbildningar som vi har idag.

I USA har Georgia Tech valt att erbjuda alla som vill det en Masters i Computer Science för endast $6000 per person. Det är enastående lågt pris för en sådan betydelsefull utbildning och kommer sig av att de har valt att hålla hela kursen på nätet.

Genom att hålla kursen på nätet får de enorma stordriftsfördelar. Kurser som Hardvardx och MITx har ofta 10-tusentals studenter. Men då dessa hålls på nätet så skalar de bra – de skulle likaval ha 100-tusentals eller fler miljoner som går samma kurs. Den stora skillnaden är bandbredden och det finns det gott om på Internet.

Tänk dig att en universitet har många miljontals studenter på sina kursprogram. Då behöver det inte så många universitet i världen. I Sverige skulle man då egentligen kunna ha samma kurs till alla som läser samma utbildning på nätet. Antalet utbildare kan då kraftigt minska och endast de aldra bästa föreläsaren behöver hålla ett föredrag om kursmaterialet som då spelas in och kan återanvändas för nästa årskull studenter.

Detta innebär en mycket kraftig minskning i antalet universitet i världen och i sverige. Endast ett univeristet behövs för varje språkområde. Det skulle då teoretisk räcka med att vi i sverige har ett enda universitet.

Nu är det ofta så att en del kurser innehåller praktiska moment. Dessa är svårare att göra online på nätet men skulle kunna ordnas genom att man då får åka till universitetet och göra dem då man har tid.

I en sådan situation så behvöer vi inte så många högre utbildningsorter som vi har idag. För de flesta kommer bara vara där typ max en månad per år,

Nu finns det iofs en del utbildningar som innehåller väldigt mycket praktiskt arbete. Typ teaterhögskolan, musikhögskolor och läkarutbildningar. Så de måste finnas kvar. Men all teoretisk utbildning skulle kunna ske på distans.

Det skulle göra att mer pengar kan satsas på forksning vid universiteten och mindre på direkt utbildning. Det friar även upp de anställda till mindre tid att utbilda nya studenter och mer tid till att forska.


Ett enhetligt patentskydd och en enhetlig patentdomstol i EU

Nu har den svenska utredningen som föreslår vilka lagändringar som behövs för att genomföra EU patent och införa EU patentdomstolen kommit. Ett enhetligt patentskydd och en enhetlig patentdomstol i EU.

Under kurshelgen i Västerås så hade Christian Engström och jag en intressant diskussion om frågan om EU patentdomstolen och dess förhållande till EU domstolen. Att införa en parallell domstol bredvid EU domstolen är problematiskt för formellt är EU domstolen EU högsta domstol och nu kommer en annan domstol som har lika hög status – eller har den det ?

Frågan är vad som händer om någon försöker överklaga Eu patentdomstolens domslut till EU domstolen ? För eftersom EU domstolen är högsta beslutande juridiska organ inom EU så är frågan hur den tar till sig en sådan begäran och om EU domstolen kommer hävda sin rätt att då överpröva patentdomstolens domslut eller om hur och vad som sker.

Kontentan av diskussionen är att vi vet inte vad som kommer sker. Men får gissa att de inom EU som tänkt på det hela sett till och göra det på ett bra sätt. Dock så hade FFII.se(*) föredragit att EU domstolen varit högsta beslutande organ gällande även patentfrågor.


Bröstcancerpatentet har noll värde – ogiltigt!

Detta patent har varit en nagel i ögat på alla kvinnor som någonsin råkat ut för bröstcancer. För att diagnosera bröstcancer så har man tvingats skicka alla prover till USA där ett företag har hävdat att de har patenten på att diagnosera om cancer finns i ett cellprov.

Nu har patentet förklarats noll och intet värde genom att det ogiltigförklarats. Groklaw – Naturally Occurring Human Genes Not Patentable – Myriad Loses – Our Genes Belong to Us ~pj.

Vår gener tillhör oss själva och inte ett företag. Ett mycket bra beslut. Förhoppningsvis så innebär detta att många andra dumma patent kan stoppas de med.


Internet, men inte för alla ?

intenetIcoAlliansregeringen politik leder till att vi skall ha delat Internet. "Flera parallella internet går inte att undvika" – IDG.se. Det erkänner ämnesrådet i IT-politik på näringsdepartementet. Med den politik som nu förs så kommer man att skikta Internet i två delar där konsumenter hamnar i träsket i stället för torra land.

Vanliga konsumenter kommer få ett långsamt ofritt Internet men de som kan betala för sig kommer få ett snabbt fritt Internet. Problemet är främst streamingtjänster som spotify och Netflix där de kräver att internetleverantörerna garanterar deras trafik framför andras för att säkerställa sin kunders kvalitet. I stället för att då bygga ut kapaciteten så alla får godtagbar kapacitet så drabbas de som inte köper premiumtjänsterna genom att deras internet-kapacitet begränsas.

Skall vi verkligen he det på detta sättet ? Detta innebär nämligen att stora tjänster kan kräva att få premiumbredband för sina kunder medan mindre konkurrerande tjänster tvingas acceptera dåligt bredband och mycket sämre kvalitet – vilket gör det omöjligt för dem att konkurrera på marknaden. Små aktörer som vill visa strömmande film på nätet kommer då få sina kunders filmer sönderhackade och i dålig kvalitet för att ISPerna ger netflixkunderna filmströmmar företräde i tuberna på nätet.

Det kommer göra att nya innovativa tjänster inte får någon chans att sälja sina tjänster till kunderna när de gamla hindrar dem att kunna ge lika hög kvalitet som de gamla etablerade tjänsterna som bundit upp leveratörerna och fått en taxi-fil för sin trafik.

Redan idag finns det aktörer som prioriterar trafiken så ’fel’ aktörers data censureras – utan att kunderna ens vet om eller orkar bry sig. Kunderna är oftast bara så glada att de nu får möjligheten att de inte inser att de samtidigt stänger in sig från att få nya framtida tjänster på nätet – och på lång sikt skapas ett sämre internet.

Skall vi verkligen ha det på detta sättet ? Lagstifta om nätneutralitet nu.

PS Nils Agnesson deltog på seminariet där frågan diskuterades och skriver om det.


Sveriges ekonomi mår oroande bra

Sveriges ekonomi mår bättre än väntat – Ekot – men problemet är att både exporten och importen sjunker i värde. Så uppgången drivs helt av inhemsk efterfrågan eller vad det är ?

Så hur skapas den ekonomiska tillväxten på 1.7% då vår export samtidigt sjunker med 2.9% och importen sjunker med 4.7% ? Delvis så sker det genom en högre värde på kronan. Ett högre värde på kronan gör att kostnaden för importen sjunker. Vi kan köpa mer varor för en mindre summa svenska kronor. Så sjunkande importpriser kan delvis förklara uppgången i ekonomin.

SCB har en bild över import och export från sverige:


SCB import export sverige

I bilden ser man hur sverige export och import sakta ökar till finanskraschen 2008 då båda går ner kraftigt och resolut. Man kan även se euro-krisen hur den runt 2011 börjar påverka den svenska ekonomin och sakta men säkert tar oss med i en lång och besvärlig lågkonjunktur där vi sakta men säkert får en sjunkande export och import. Delvis är denna pga att svenska kronan har stärkts under tiden och därmed värdet på import och export har minskat. För tittar man på handelsnettot så mår svensk ekonomi bra – det är resten av världen som inte mår lika bra.

Tyvärr är detta något som kan påverka sverige negativt i det långa perspektivet; om vi får en sådan nergång i världsekonomin att svenska kronan blir för stark att det börjar påverka handelsnettot negativt. Så i dagsläget mår sverige bra för att vi har en fin handelsbalans samt inhemskt efterfrågan. Men som alla vet – verklig hållbar ekonomisk uppgång kommer normalt bara genom tekniska framsteg i form av innovationer och bättre produkter på marknaden.