Grekland i konkurs ?

EU flagganI fjol lånade Grekland 110 miljarder euro och lovade att göra åtgärder för att förbättra landets ekonomi. Sedan dess har det varit en mängd strejker och protester mot den hårda ekonomiska politiken i landet. Grekland har inte lyckats få ekonomin på fötter och nu fruktar makthavarna i Aten att grekland måste ställa in betalningarna och göra statskonkurs..

Då det inte finns tillräckligt politiska intresse med fackföreningar som hotar med storstrejk och demonstrationer och oppositionen som vägrar vara med i nerskärningarna så är situationen prekär i Grekland. Det talas om ett nytt lån på 60 miljarder euro – men frågar är om det räcker om man inte samtidigt genomför omfattande ändringar i statens ekonomi så den förbättras.

Nu är det inte bara Grekland som drabbas om det händer. Länderna Irland och Portugal har även de fått stöd och om Grekland faller så kan även deras status påverkas. Dessutom så kan mycket väl länder som Italien och Spanien dras med i fallet om Grekland måste ställa in betalningarna.

Krisländerna drabbar hela Euro-regionenen även om Grekland skulle klara av problemet. För alla handelspartnets till länderna kommer få se sämre export dit och det kommer påverka tillväxten negativt även om det går bra. För Sveriges del så är det inget stort problem då handeln och lånen till Grekland är begränsade och de mera påtagliga är i stället de indirekta problem krisen kan orsaka när andra länder råkar illa ut av Greklandskrisen. Det finns risk att ett antal utländska banker kan behöva nytillskott av kapital om grekland går i konkurs och ställer in betalningarna.

Problemet är att alla de metoder man känner till för att hjälpa ett land i kris är slut. Man kan ge mera lån. Man kan förlänga de gamla lånen. Men i grunden om landet självt inte kan klara av att komma överens om vad som behöver göras för att få landet på fötter igen så kan inga sådana hjälpaktioner fungera i långa loppet – det bara fördröjer tidpunkten då något måste göras. Situationen bli bara allvarligare.

Ett stort problem är samtidigt Tysklands inställning till problemen. Tyskland har fått betala den största delen av lånen till Grekland och det finns ett stort inhemskt missnöje med situationen som visat sig i att regeringspartiet förlorat i de delstatsval som varit under året. Så långt till som att Tyskland slänger ut euron tror jag inte på för det skulle leda till en dominoeffekt och hela euro-zonen skulle fort försvinna då alla går tillbaka till sina egna valutor för att slippa smittas av greklands euro-kris. I så fall tror jag mera på att man mera allmänt bestämmer sig för att upplösa euron tillsammans och så gå tillbaka till sina gamla valutor.

Jag har tidigare skrivet om detta problemet och för varje nytt land så verkar krisen bli allvarligare och allvarligare och inget konkret som verkligen stoppar krisen görs.


Rädda Euron för 500 miljarder till ?

EU flagganFinansministrarna är samlade i nytt krismöte för att rädda euron. Målet är att skapa en ny fond med 500 miljarder till förutom de 440 miljarder som förra räddningafonden hade. Förra räddningsfondens pengar är nu slut så därför behöver man ännu en fond för att rädda euron från undergång.

För att klara av det så diskuterar euro-länderna mera samordning av den finansiella politiken. I det ingår:

– gemensam översyn av ländernas budgetar så inte budgetöverskottet skenar iväg som i Grekland.
– straffa länder som inte håller till budgetunderskottsgränserna. Det är något som funnits men i praktiken inte används man vill därför att straffen skall mätas ut med automatik.

Till det har Tyskland och Frankrike ställt ett mer eller mindre ultimatum där de kräver vissa åtgärder för att gå med på räddningsaktionen för euron med krav på gemensam företagsskatt och höjd pensionsålder.

Irland lever på att ha extremt låg företagsskatt och är då bekymrad att det kommer helt förstöra deras näringsliv om de tvingas kraftigt höja skatten. Men även Sverige och Belgien är starkt kritiska mot Frankrike och Tysklands planer och anser de social frågorna är något varje enskilt land bör bestämma över.

Det kommer bli fler extrainsatta finansmöten i Bryssel under 2011 för att klara av den kris som euron fortfarande befinner sig i. Kommer de 500 miljarderna rädda euron eller kommer det behövas mer pengar för att rädda euron ?