Eurokrisen fortsätter i oförminskad skala

300px-European-UnionKrisen inom Euroområdet står det kanske inte så mycket om i tidningarna. Det var länge sedan som media fullkomligt bombarderades av krismöten och mediarapportering om euroländernas problem. Men den är tyvärr långt ifrån över – snarare pekar mycket på att den fortfarande förvärras även om de mest akuta problemet inte längre är så akuta. De flesta av PIGS-länderna har fortfarande stora problem och de blir inte mycket bättre. Enda undantaget är Irland – där verkar återhämtningen kunna bli på allvar. Men det är inte klart ännu. För resterande länderna så går det inte alls så bra.

Portugisiska räntan är upp till över 8% och ministrar tänker avgå från regeringen.Idag är det Börsras i Portugal | Världen | SvD och den är ner över 6% idag. Den generalstrejk som drabbat landet är inte bra för landets ekonomi då det drabbar allt resande med tåg, tunnelbanor och färjor samt förväntas även drabba flyget.

Italien förväntas tvingas till att ta nödlån för att klara sin ekonomi. Italien hade tyvärr rekord i problemlån under april och de har aldrig varit så många sedan man började registrera dem 1998. Det är många som tvivlar att Italien klarar sig utan stöd utifrån och har idag världen tredje största statsskuld – efter USA och Japan. Det sker ingen återhämtning utan snarare tvärt om så det finns tyvärr stor risk för katastrof.

Grekland har hög arbetslöshet. Cypern som drabbats hårt av greklandskrisen har i praktiken ställt in betalningarna. I praktiken en statskonkurs även om den formellt inte är så … ännu.

Spanien som är ner 3% då de portugisiska problemen har smittat av sig på Spanien. Spanien är tillsammans med grekland som drabbats hårdast med rekordstor arbetslöshet som är på väg upp till 30% av befolkningen. Frågan är när den slutar att öka…

Vem av länderna i PIGS som först lämnar Euron ? Inget av dem förmodligen Det land som är närmast att lämna är nämligen Finland! Finland har under lång tid varit den som varit mest negativ att hjälpa de andra länderna och ställt speciella krav. Frågan är vad Finland gör om Italien behöver nödlån ? Det finns även en risk för Tyskland hoppar av då anti-europartiet AfD ställer upp i valet till bundestag 2013 – men partier har idag enligt opinionsundersökningarna bara 2-3% och det krävs 5% för att komma in i bundestag för att komma in.

PS Som kuriosa så har Piratpartiet i Tyskland 2-4% (i olika opinionsundersökningar under juni) så även de är en bit från det som behövs för att komma in i bundestag. Men de har tid på sig då valet är 22 september i år.


Sverige på väg in i en lånekris ?

Svenskar lånar mer och mer. Faktum är att Sverige ökade sina lån mest i hela Europa de senaste 10 åren. Från 2001 har de svenska bostadslånen ökat med 10% per år och har lån på en och en halv gånger årsinkomsten.

Detta kan inte fortsätta. Vi kan inte hålla på och kraftigt öka våra bolån utan att det kommer leda till stor kris när det kommer en större lågkonkjunktur. Med tanke på situationen inom Euro-länderna så är en sannolikhet för en större lågkonjunktur relativ hög. Normalt brukar man inom ett valutaområde har väldigt liknande räntenivåer men både Italien och spanien ligger numera dåligt till med räntor över 7 % – långt över de stabila euroländernas räntor.

Krisen i Grekland är inte alls över utan det landet kommer under säkert ett årtionde eller till och med mera behöva föra en restriktiv ekonomiskt politik för att återhämta sig och nå en någon så när bra ekonomi. Klarar inte Italien eller Spanien av sina problem genom att snabbt införa en krisekonomi och ser över sina finansiella situation så kommer de länderna att inte klara av sina förehavanden och då hamnar Euro i en verklig kris. Att fixa greklandsproblemet är ingenting mot de problem som Italien och Spanien kan leda till om dessa länderna inte snabbt får en uppresning av sin ekonomi.

Italien har fått en ny regering så förhoppningsvis så kan denna fixa Italien men det är inte alls säkert. I Spanien är det nu val på gång och det verkar leda till ny regering där. Vi får se hur den väljer och tampas med de ekonomiska problemen.

För att klara av dessa kriser så vill nu Merkel att man skriver om EU-fördraget och i praktiken skapar Europas Förenta stater. Målet är att alla länderna skall få sina budgetar och finansiella politik ställd under förmyndarskap av EU som då kommer säga ”aja baja den där skatteändringen får ni inte göra för då går det dåligt för landet”. Alla skatteändringar gällande skattesatser, avdrag men även vårt trygghetssystem med försäkringar och bidrag kan då få nej när EUs kontrollanter kommer och bestämmer över EU ländernas ekonomi. Sverige kommer få ge upp sin integritet och sin självständighet gällande den finansiella politiken och byråkrater i EU kommer få slutbestämmandet om vilken ekonomisk politik Sverige får föra.

I Sverige är landstingen och kommunerna helt självständiga i att fatta beslut om sin budget. Det finns styrning från staten men regeringen har idag ingen rätt att gå in i en landstings eller kommuns budget och säga – aja baja så får ni inte göra. Faktum är att inte ens landstingen och kommunerna i Sverige är så hårt styrda ekonomiskt som EU nu vill att Sverige och de övriga EU-länderna skall bli. I praktiken skapar därmed ett Europas Förenta Stater även om det då till namnet inte kommer heta så.

Krisen i EU är allvarlig. Annars hade inte Merkel föreslagit sådan stor inskränkningar av de enskilda ländernas integritet gällande finansiella frågor. Krisen kommer leda till sämre ekonomi i EU då länderna i kris måste dra åt både svångrem och hängslen för att överleva.

Även stabila Euro-länder har sett ökande marknadsräntor och sänkta aktiekurser. En viktig faktor är att de krisande euro-länderna kommer att medföra domino effekter om de ställer in betalningarna för det påverka alla deras handelsländer kraftigt negativt. Frankrike är t.ex. en stor nettoexportören till Grekland. Men även för att länderna genom sina lån till Eurons krisfond EFSF faktiskt själva försämrat sin ekonomiska situation. Faller euron så kommer EFSF förmodligen falla den med och då ser det risigt ut för dessa länderna att få tillbaka de mångmiljardbistånd de puffat in för att hjälpa de krisande euro-länderna.

För Sverige så kan en sådan ekonomisk kris leda till stora problem att få låna pengar. Hela vårt samhälle, där en stor del av värdetillväxten består av ökade huspriser, kommer då rämna och många människor med 100% belåning och inga amorteringar kommer bo i bostadsrätter där värdet ligger under det de lånat och utan möjlighet att sälja lägenheten utan förlust. Då de ofta inte har några marginaler så kommer de efter försäljningen fortfarande stå med en lån de inte kan betala och kommer ha dålig ekonomi för lång tid i framtiden.

Sverige kan då få en allvarlig lånekris. För att stoppa det behövs åtgärder som dels ökar bankernas möjlighet att klara av kreditförluster men även system som gör att folk betalar en större andel av sina husköp med egna pengar och tar lån de amorterar ner så att de klarar av även om bostadspriserna går ner 10-20% från dagens nivåer utan att gå i personlig konkurs.


Grekland i konkurs ?

EU flagganI fjol lånade Grekland 110 miljarder euro och lovade att göra åtgärder för att förbättra landets ekonomi. Sedan dess har det varit en mängd strejker och protester mot den hårda ekonomiska politiken i landet. Grekland har inte lyckats få ekonomin på fötter och nu fruktar makthavarna i Aten att grekland måste ställa in betalningarna och göra statskonkurs..

Då det inte finns tillräckligt politiska intresse med fackföreningar som hotar med storstrejk och demonstrationer och oppositionen som vägrar vara med i nerskärningarna så är situationen prekär i Grekland. Det talas om ett nytt lån på 60 miljarder euro – men frågar är om det räcker om man inte samtidigt genomför omfattande ändringar i statens ekonomi så den förbättras.

Nu är det inte bara Grekland som drabbas om det händer. Länderna Irland och Portugal har även de fått stöd och om Grekland faller så kan även deras status påverkas. Dessutom så kan mycket väl länder som Italien och Spanien dras med i fallet om Grekland måste ställa in betalningarna.

Krisländerna drabbar hela Euro-regionenen även om Grekland skulle klara av problemet. För alla handelspartnets till länderna kommer få se sämre export dit och det kommer påverka tillväxten negativt även om det går bra. För Sveriges del så är det inget stort problem då handeln och lånen till Grekland är begränsade och de mera påtagliga är i stället de indirekta problem krisen kan orsaka när andra länder råkar illa ut av Greklandskrisen. Det finns risk att ett antal utländska banker kan behöva nytillskott av kapital om grekland går i konkurs och ställer in betalningarna.

Problemet är att alla de metoder man känner till för att hjälpa ett land i kris är slut. Man kan ge mera lån. Man kan förlänga de gamla lånen. Men i grunden om landet självt inte kan klara av att komma överens om vad som behöver göras för att få landet på fötter igen så kan inga sådana hjälpaktioner fungera i långa loppet – det bara fördröjer tidpunkten då något måste göras. Situationen bli bara allvarligare.

Ett stort problem är samtidigt Tysklands inställning till problemen. Tyskland har fått betala den största delen av lånen till Grekland och det finns ett stort inhemskt missnöje med situationen som visat sig i att regeringspartiet förlorat i de delstatsval som varit under året. Så långt till som att Tyskland slänger ut euron tror jag inte på för det skulle leda till en dominoeffekt och hela euro-zonen skulle fort försvinna då alla går tillbaka till sina egna valutor för att slippa smittas av greklands euro-kris. I så fall tror jag mera på att man mera allmänt bestämmer sig för att upplösa euron tillsammans och så gå tillbaka till sina gamla valutor.

Jag har tidigare skrivet om detta problemet och för varje nytt land så verkar krisen bli allvarligare och allvarligare och inget konkret som verkligen stoppar krisen görs.


EU patent tvingas igenom ?

EU flagganTrots att EU-domstolen är starkt kritiskt till förslaget om att införa EU patent så tror Sveriges regeringen att nästa rådsmöte kommer att rösta för att fortsätta det utan att ha med sig alla EU länder i frågan.

Den 9-10 mars har Konkurrenkraftsrådet möte. Där förväntar sig Sverige att de kommer ge sitt godkännande till att fortsätta med EU patent. Därmed kommer 25 av EUs medlemsländer att gå vidare med förslaget som innebär att man inför gemensamma EU patent. Några av stötefrågorna är dels språkfrågan där man valt att acceptera att patent kan bara skrivas på de tre stora EU-språken tyska, franska och engelska dels vilka instanser som skall hantera överklagandet av patentmålen. Det kompliceras av att det i EPO ingår länder som inte ingår i EU samt länder från EU som inte tillhör samarbetet om EU-patent.

EU domstolen säger att domstolsförfarandet enligt förslaget bryter mot EUs grundlag:

”The Court observes, first, that, under that agreemet, the European and Community Patent Court is an institution which is outside the institutional and judicial framework of the European Union. […] To that extent, the courts of the Member States are divested of that jurisdiction and accordingly retain only those powers which do not fall under the exclusive jurisdiction of the European and Community Patent Court.”

Språkfrågan gjorde att Italien och Spanien inte ingår i de länder där EU patent skall införas och domstolsproblematiken gör att man idag inte vet vilken domstol man skall vända sig till för att överklaga patent. En soppa där Sverige hårt puffar på för att fortsätta trots dessa stora problem.