Patent och läkemedel

Mårten Fjällström skriver i Uppsala Nya Tidning om patent på läkemedel och tar upp det faktum att dagens läkemedel har blivit så dyra att vi i de rika världen inte ens har råd med dem och läkarna får väga på guldkant vilket läkemedel de skall skriva ut.

Vi kan nu konstatera att till listan kan läggas att vi forskar fram mediciner som sedan vi i den rika världen knappt har råd med.

via Släpp läkemedlen fria! – Debatt – UNT.se.

Piratpartiet gillar inte hur läkemedelsindustrin fungerar. Den skapar ett samhälle där människor som behöver vård inte får den av ekonomiska skäl. Vi vill därför förändra hur det görs. Detta beskrivs i Mårten Fjällströms debattartikel.


Frihandelsavtal hotar döda hundratusentals människor

Patent på läkemedel är ett otyg för det gör det svårt för människor i tredje världen att få adekvat sjukvård till en överkomligt pris. I stället får de inga eller sämre mediciner för de har sällan råd med de nyaste dyra patenterade läkemedel.

Genom patent på läkemedel så kan tillverkarna av läkemedel sätta ett pris på läkemedel som maximerar deras vinst och inte ett pris som maximerar antalet friska människor. I stället för att läkemedel tas fram för att göra människor friska så är idag fokus helt och hållet på att tjäna så mycket pengar som möjligt.

Jag önskar att statens policy vore att maximera antalet friska människor i stället för att maximera företagens vinster. Statens ansvar bör vara att se till att alla sjuka kan få bra vård så att de inte dör i förtid. Det kräver att vi i västvärlden ändrar vår lagstiftning och inför andra incitamentsverktyg än patent för att uppmuntra forskningen att ta fram billiga och effektiva läkemedel.

Idag är Indien det lands som tredje världen kan sätta sin tillit. För i Indien tillverkas generika för många läkemedel och till överkomliga priser sprids dessa till tredje världen befolkning. Nu försöker EU får med Indien i ett handelsavtal som skulle stoppa Indien att kunna fortsätta denna verksamhet och därmed så hotas hela tredje världens försörjning av generiska läkemedel.

Vi i västvärlden kan inte hålla på och suga ut människor i tredje världen för att de skall få vara friska och få samma vård som oss. Piratpartiet vill därför avskaffa patent på läkemedel så alla på jorden kan få en bra vård.