HD tar upp Mangamålet

HD tar upp det kontroversiella Mangamålet. I grunden handlar detta om våra yttrandefrihet. Jag tillhör de som anser att yttrandefriheten måste få vara stark. Vi måste för att ha ett debattklimat där man inte använder inskränkningar i yttrandefriheten som ett maktmedel att stoppa sanningar man inte vill höra på. Vi måste ha en yttrandefrihet med rätt för människor att säga saker andra inte vill höra och oavsett hur osmakliga dessa yttranden är – så länge som dessa yttrande inte direkt skadar andra människor.

Det finnas även inskränkningar i denna yttrandefriheten. Men detta bör endast få göras om det är så att ett yttrande kan skadas andra rättigheter att leva sitt liv. Ett bra typexempel är det är olagligt att planera att genomföra ett mord – för det är inte någon bör göra.  Det är även olagligt att sprida förtal om andra människor i avsikt att skada dem.  Det finns även inskränkningar gällande rätten att sprida statshemligheter till främmande makter.  Alla dessa är rätt naturliga och sådan som är till för att skydda andras rätt att leva sina liv.

Däremot så är mangadomen intressant för den handlar om en lag som var kontroversiell redan när den infördes. Frågan om hur lagen skall tolkas för att uppfylla de krav som grundlagen ger oss i yttrandefrihet. Men även frågan om lagen är proportionell mot det beundransvärda den vill göra och skydda våra barn. Det handlar om den svåra gränsdragningen mellan vad lagen vill göra och vad den verkligen gör och hur svår detta gör den att genomföra då det lagen är för brett skriven.

Frågan högsta domstolen skall ta ställning till handlar  i grunden om någon som gör en skämtteckning med familjen simpsson nakna skall åka i fängelse för det eller ej.

Det må vara osmakligt att göra en sådan teckning men det borde för den skull inte vara olagligt. För enligt svensk lagstiftning så kan många gamla konstverk vara barnporr – te.x. bilder med nakna barn av Carl Larsson 

För om alla som har dålig smak skall sättas i fängelse så måste många sitta inne. Konst är konst och må den så vara. Så länge det konsten avbildar är fria fantasier så bör konsten vara laglig.


Mangaöversättares dom prövas i HD ?

Mangaöversättare kan få domen prövad i Högsta Domstolen då även riksåklagaren vill att domen skall prövas så att åklagarna får ett riktmärke hur lagen skall tolkas.

Noterar att DN kallar honom mangatecknare – men han har inte ritat bilderna utan är översättare av mangaserier. Bilderna kommer från de serier han har översatt och från fanfiction på nätet och enligt uppgift jag har finns en av av bilderna han dömts för på Västerås Stadsbibliotek – och många andra bibliotek. Det är bara att gå dit och låna. Serieböckerna med manga finns på barnavdelningen.

Lake har varit ytterst seriös och har med länkar till riksåklagarens yttrande till högsta domstolen om fallet där han begär resning i målet.

Bloggare från Livbåten har man noterat att konsthistoria behöver skyddas för enligt lagen så måste vi förstöra bilder från antikens grekland då de gamla avbildningarna är olagliga pss som i mangadomen. Enligt dagens lagstiftning så borde vi göra det men frågan är om det verkligen skall vara vår moral som bestämmer att förstöra gamla tiders konstföremål och förhindra att de används i framtida forskning bara för att de målande bilderna föreställer fel saker ?

Skall vi verkligen låta PK-moral förstöra vårt kulturarv ? Det finns idag mycket som folk kan bli upprörda över. Men vi måste ha en stark yttrandefrihet. Vår yttrandefrihet måste acceptera att man skall kunna nämna folkmord utan att folk skall bli upprörda över det.

Vi har nog med självcensur och försöka att styra debatten utan att vi behöver få faster staten som bestämmer hur människors fantasier får färdas. Vi kan inte leva i ett samhälle där censur är förhärskande och de styrande använder sitt informationsövertag för att styra i den riktning de vill ha genom att helt enkelt stoppa sanningen att komma fram.

Det är viktigt att vi i Sverige har en stark grundlag med en stark yttrandefrihet även om då en del använder den för att säga osmakliga och otäcka saker – vi behöver den för att även åsikter som inte de styrande vill skall komma fram skall få komma fram.


Svenska PEN förkastar manga-dom

Svenska PEN förkastar manga-domen och det faktum att fiktiva berättelser kan dömas som barnporr.

En översättare av japanska manga-serier fälldes både i tingsrätten och hovrätten för innehav av tecknade bilder. Domen är överklagad till högsta domstolen och kommer förmodligen tas upp där.

Piratpartiet kritiserade lagstiftningen redan innan valet och vill en förändring av lagen så fiktiva bilder skall vara lagliga oavsett hur etiskt dåliga de än är. Piratpartiet tycker det är viktigt att skilja på bilder på övergrepp på barn och tecknade bilder där inga barn far illa. Piratpartiet och Svenska PEN har därmed samma åsikt i frågan i att översättaren inte borde ha fällts av domstolarna. Yttrandefriheten borde ha varit starkare än ett försök att moralisera lagstiftningen genom att förbjuda fantasifigurer.


Manga fällt i Hovrätten

Domen mot översättaren i manga-målet har nu kommit i hovrätten och där blev det fällande dom igen.

Mårten Schultz tar upp en intressant fråga om varför hovrätten i sin dom inte valt att ta upp yttrandefrihetsaspekten. Skall man strikt tolka lagen så är domen iofs korrekt när den säger att fiktiva skildringar av barn kan vara barnporr. Men det överensstämmer inte riktigt med Sveriges grundlag som ger folket ett stort mått av yttrandefrihet så egentligen är lagen i detta avseende en morallag som inte skyddar någon.

Problemet med lagen och domen är att det gör många svenskar till barnporrägare. Lagen är en morallag för den är skriven som den är skriven för att man använder den som ett slagträ för att försöka få fast personer man misstänker är pedofiler utan att ha tillräckliga bevis för att de är pedofiler – eller att de ens är pedofiler öht. I exemplet med manga-domen så används denna som ett slagträ i en vårdnadstvist.

Problemet är att domen egentligen säger att många oskyldiga icke-pedofiler kan dömas enligt lagen. Fiktiva teckningar av fiktiva barn betyder att inget barn skadats i produktionen av teckningarna och att det därmed gör detsamma om de förbjuds eller ej – förbudet hjälper inget barn. Det är därför mycket tveksamt imho om man skall förbjuda sådana teckningar, även om det är många som finner dem omoraliska och äckliga. Smak skall inte bestämma vad som människor får och inte får säga i text och bild.

För skulle smak bestämma vad man får eller inte får yttra så får man undra om inte rondellhundarna skall anses vara så omoraliska så de måste förbjudas. I Polen har man lagar som förbjuder hädelse av religioner som gjort att rondellhundarna förmodligen varit förbjudna. I EUs ordförandeland Ungern har man infört censur i medialagstiftningen som kräver registrering av bloggar och där ett smakråd kan åklaga media som sprider program med för dålig smak. Bla har en rap-låt förbjudits.

Skall vi i Sverige föregå med gott exempel för att kunna kritisera andra länders lagstiftning där smak och omoral anges som grund för att stoppa yttrandefriheten så måste även vi i Sverige sluta med morallagar.


Bonnier ger INTE ut barnpornografi aka Love Hina

Nyligen fälldes en översättare av manga för barnpornografibrott då åklagare hittade bilder av de japanska tecknade serierna med figurer som då kunde vara barn.

En av bilderna som togs upp i målet kommer från den kända manga-serien Love Hina som givits ut av Bonnier Carlsen förlag i Sverige och finns på flera svenska bibliotek – te.x. Umeå stadsbibliotek.

Det finns idag förmodligen tiotusenstals hem där där det finns Love-hina album i Sverige – alla dessa hem bebos därmed av pedofiler – enligt domstolen. Bränn era seriealbum eller gå i fängelse.

Personligen hoppas jag översättaren väljer att gå vidare och överklaga domen för det är inte rimligt att tecknade serier är olagliga att äga.

Uppdatering: Enligt en kommentar så är inte bilden från serien utan det är fan-art till serien Love Hina som domen gällde.