Strykjärn får stryk av katt

stockholmMan har låtit spelaren rösta om vilken spelpjäs som skall bort från brädspelet Monopol. Strykjärnet var minst populärt. Man röstade även om vilken av fem nya alternativ som skall in och då vann en katt. Nu åker strykjärnet ut från Monopol – ersätts av en katt | SvD.

Arrgggh, nu kan jag aldrig mera spela monopol. För nu kan jag inte spela som strykjärn mera. 🙁

För vilken annan spelpjäs skall man välja när man ger de andra stryk i monopol ? 🙂

För den som inte vet det så kommer spelpjäserna från början av att ett syskons dotter föreslog att skaparen av spelet skulle välja spelpjäser utgående från ett armband med olika figurer på.

PS I svenska versionen av monopol så är gatunamnen valda efter gator i stockholms stad.


Posted in roligt | Tagged | Kommentarer inaktiverade för Strykjärn får stryk av katt

Elmarknaden är ineffektiv

Det är inte elmarknaden det är fel på påstås på ledarsidan på SVD. Problemet är att det är precis där som felet ligger.

Elmarknadens prissättning är ineffektiv
Elmarknaden består av tre stora aktörer producerande majoriteten av elen i Sverige. Dessa har dessutom ett stort korsägande av kärnkraftverk vilket gör att de gällande dessa kan ses som en aktör i ställer för tre konkurrerande aktörer.

Ett oligopolmarknad är aldrig effektiv. En monopolmarknad är ännu mera ineffektiv.

Marginalprissättningen fungerar inte
Idag prissätts elpriset på marginalen. Tanken bakom det är att det då i teorin skall vara lönsamt att hålla igång kraftverk som producerar el som kostar som marginalpriset.

I praktiken är det så att dessa kraftverk är så olönsamma jämfört med andra kraftverk att de är bättre och inte ha dem alls för de förstör företagens vinstmarginaler.

Sverige är idag – trots en stor produktion av inhemskt unik vattenkraft – en stor nettoimportör av elenergi. Så uppenbarligen fungerar inte marginalprissättningen som en dragplåster för att göra det lönsamt för de större aktörerna att bygga mer kraftproduktion.

Stora subventioner av kärnkraften
Det är många som klagar på att den alternativa elen får stora subventioner genom el-certifikaten. Sanningen är snarare att den största subventionen får idag kärnkraften. Staten ger idag kärnkraftägarna ett stor försäkring mot större problem. Skulle ett Harrisburg eller Chernobyl inträffa i Sverige så skulle svenska staten stå för fiolerna och ta hand om kostnaden. Kostnader som mycket lätt kan vara hundratals miljarder eller mycket mera när stora delar av Sverige ödeläggs av radioaktiv strålning.

Skulle svenska staten kräva betalt för dessa försäkringar på marknadsmässiga grunder så är risken stor att kärnkraftverken skulle läggas ner. För endast staten har de resurser som krävs om en olycka skulle inträffa. Försäkringssubventionen av kärnkraftverken är förmodligen mycket större än kostnaden för elcertifikaten.

Prissättningen av näten ökar kraftigt.
Det har även visat sig att priset för nätavgiften ökat kraftigt de senaste åren. Då denna är en ren monopolmarknad och där den statliga myndigheten som skall övervaka priset verkar se mera till bolagen än till konsumenternas villkor så blir priserna därefter.

Sverige behöver en bättre elmarknad.
Sverige får vara glad att vi har så mycket vattenkraft som vi har för den utgör grundstommen i den svenska elkraftproduktionen. För att komma tillrätta med underskottet i energiproduktionen så är vindkraft idag det mest effektiva sättet att på kort tid bygga mer elproduktion. Att bygga ett nytt kärnkraftverk tar 10 år och vattenkraften så är idag helt stoppad pga politiska beslut. Solenergin är så fruktansvärt dyr pga sveriges nordliga läge att den inte är aktuell i Sverige. Kol och oljekraftverk är inte aktuella då oljan är på väg att ta slut och de be smutsar ner miljön rätt ordentligt.

Energipolitiken lokalt i Västerås
Det finns preliminära planer på en utbyggnad av värmekraftverket i Västerås genom antingen biokraft men även kol undersöks och I höstas togs beslutet att köpa mer mark till Mälarenergi så det kan byggas ut. Det kommer dock dröja många år till innan någon planerad utbyggnad är klar.