Riksbanken vs FI

Med FI menas då inte F! utan Finansinspektionen – den myndighet som har till uppgift att kontrollera att bankerna gör rätt. Just nu pågår en strid mellan om det är riksbanken som skall ha översynen av makrofrågorna hos bankerna eller om det skall ligga hos FI. För mig är frågan rätt självklar – uppgiften borde ligga hos riksbanken. För trots att journalister kallar det Riksbanken och FI i gärdsgårdsserien så är det så att riksbanken har ansvaret för tillsynen av sveriges makroekonomi. Riksbanken svarar idag för räntenivån och styr sveriges inflation. Därmed så är det naturliget att de frågor som berör bankernas agerande utifrån ett makroperspektiv även ligger hos riksbanken.

Ta t.ex. frågan om nivån på bolånetaken och kraven på amorteringar som då riksbanken kan använda som ett sätt att styra räntenivån och hur mycket pengar som då går in i bostadsbranchen. Idag vågar inte riksbanken sänka räntan för den är rädd för bubblan i bolånemarknaden. Hade riksbanken kunnat förändra kraven på lånemarknaden samtidigt som de sänkt räntan så hade riksbanken kunnat sänka räntan snabbare och tidigare haft en lägre ränta utan att de då lett till överhettning på bolånemarknaden.

Det hade då inneburit att bankernas överskott på kapital hade gått till andra låntagare på marknaden – nämligen företagen som vill expandera och skapa jobb.


Ett enhetligt patentskydd och en enhetlig patentdomstol i EU

Nu har den svenska utredningen som föreslår vilka lagändringar som behövs för att genomföra EU patent och införa EU patentdomstolen kommit. Ett enhetligt patentskydd och en enhetlig patentdomstol i EU.

Under kurshelgen i Västerås så hade Christian Engström och jag en intressant diskussion om frågan om EU patentdomstolen och dess förhållande till EU domstolen. Att införa en parallell domstol bredvid EU domstolen är problematiskt för formellt är EU domstolen EU högsta domstol och nu kommer en annan domstol som har lika hög status – eller har den det ?

Frågan är vad som händer om någon försöker överklaga Eu patentdomstolens domslut till EU domstolen ? För eftersom EU domstolen är högsta beslutande juridiska organ inom EU så är frågan hur den tar till sig en sådan begäran och om EU domstolen kommer hävda sin rätt att då överpröva patentdomstolens domslut eller om hur och vad som sker.

Kontentan av diskussionen är att vi vet inte vad som kommer sker. Men får gissa att de inom EU som tänkt på det hela sett till och göra det på ett bra sätt. Dock så hade FFII.se(*) föredragit att EU domstolen varit högsta beslutande organ gällande även patentfrågor.


”Största bedrägeriet med fakturor någonsin”

Minst 40 000 falska fakturor har spridits och det ser ut att vara ”Största bedrägeriet med fakturor någonsin” – Nyheter | SVT.se. Som tur var har polisen stoppat bankkontona dit pengarna går. De som luras att betala kommer få tillbaka sina pengar. Enligt uppgift så hade bedragarna fått in 125 000 innan polisen spärrade kontona.

Tyvärr har bedrägerier med kraftigt ökat under senare åren och falska fakturor till företag står för en stor del av dessa. Polisen har ofta inte agerat snabbt nog och inte insett omfattningen av det hela innan det är för sent. Ofta har bedragarna varit smarta och skickat ut ett fåtal i taget så att polisen inte skall ingripa för att för få företagare anmäler dem. Därför är det kul att se att dessa bedragare så fort har kommits på spåren och nu eftersökts. Risken är dock stor att de som står för kontona är målvakter som inte själva har begått bedrägeriet utan lånat ut sina namn för åt bedragarna.

I dessa typer av brottslighet så brukar tyvärr sällan de som verkligen ligger bakom brottsligheten fällas. De gömmer sig bakom målvakter och dessa är de enda som myndigheterna får tag på. De verklige bedragarna kan börja om på nytt med nya målvakter.

För näringslivet så är det ökande bedrägerierna som genomförs någon som behöver göras något åt. Därför känns det bra att jag på piratpartiets breddningsblogg skrev om problemet med falska fakturor vilket ledde till att partiets styrelse skickade in en proposition som antogs och som nu betyder att piratpartiet ser till småföretagarna och vill genomför åtgärder för att förbättra för att skydda dem mot dessa typer av brottslingar. Det ingår i partiets politik att främja näringslivet från brottslingar som profiterar på ärliga företagare.


Japans och Sveriges inflationstakt

stockholmDen japanska centralbankens politik börjar märkas i takt med att fortsätter på planerna att öka inflationstakten i Japan från 1% till 2%.

En enda procentenhetsskillnad låter kanske inte så mycket men det innebär faktiskt en fördubbling från vad den tidigare varit och leder till att japanska yenen tappar i värde. Med en svagare yen så kan inte japan längre handla lika mycket varor från utlandet samt stärker den inhemska industrins konkurrenskraft på världsmarknaden.

Målet för det hela är att bota den japanska sjukan som under många årtionden drabbat japan med deflationspolitik och låg tillväxt i samhället efter att en fastighetsbubbla dragit upp priserna till ohållbara värden.

Detta är ungefär detsamma som även vice riksbankschefen Lars E O Svensson när han reserverar sig mot riksbankens skrivelseRedogörelse för penningpolitiken 2012” som skickats till riksdagen. Han har läge motsatt sig den politik riksbanken fört under senaste åren och förespråkat att Sveriges riksbank hade fört en mera expansiv politik för att nå upp till Sverige inflationsmål på 2%.

Han påstår att riksbankens ränteändringar har kostat sverige 60 000 jobb genom att inte behålla räntan på rätt nivå och blanda in den svenska fastighetsbubblas om främst drabbat stockholm men även andra orter. Riksbanken har inte vågat sänka räntan pga risk för överhettning och problem – då inte riksdagen gjort något åt problemet.

Jag tror att han har rätt – hade riksbanken faktiskt följt hans förslag till räntebana så hade det funnits fler jobb i sverige och förmodligen hade det även tvingar sveriges riksdag att fatta beslut om att ändra reglerna på finansmarknaden för att undvika en riktigt ordentlig bubbla skapades.

Men gjort är gjort och det är för sent att ändra detta. På Piratpartiets vårmöte finns med förslag där man kan rösta om att piratpartiet bör driva linjen att folk bör amortera av sina lån och jag hoppas de går igenom.


Arbetslöshet och arbetskraftimport.

Ser att man har rekordhög arbetslöshet i Grekland och att den håller på att närma sig spaniens nivåer. Bara någon procent kvar så kommer Grekland gå om spanien.

Här i sverige finns även det arbetslösa – samtidigt så sker arbetskraftsimport från thailand för att plocka bär i skogarna.