Naturkatastrofer kostade liv och pengar 2010

2010 var naturkatastrofernas kostsamma år med försäkringskostnader på 130 miljarder dollar. Till det så dog 297 000 människor där jordbävningen i Haiti var mest förödande och tog 225 500 människoliv.

Ett trist år för världen.