Sverige är bäst på Internet

World Wide Webs skapare Tim Berners-Lee har tagit fram ett nytt index över länders förmåga att använda och utnyttja internet och Sverige toppar nytt webbindex – NyTeknik.

De fem första är Sverige, USA, Storbrittannien, Canada och Finland. Våra grannländer Norge ligger på 9 plats och Danmark finns inte med på listan över de 61 länder som rankats. De länder som inte finns med finns inte med för att de har inte lyckats hitta all information de sökte om de länderna så de kunde ranka dem korrekt. De flesta västeuropeiska länderna finns med i listan.

Vårt försprång framför USA ligger främst i områden som politik, ekonomi och hur användandet av Internet har förändrat samhället.


Ask skjuter skarpt men missar ladugårdsväggen

Det låter bra. Att vår justitieminister Beatrice Ask ser terroristdåden i Norge och tar i krafttag för att stoppa obehöriga att få tag på sprängämnen genom att införa nya regler för sprängämnen.

Ask verkar ha missat att terroristen använda hemmagjorda sprängämnen och att reglera hanteringen av legala sprängämnen inte hade kunnat stoppa terroristhandlingarna ?

Det är tyvärr det vanliga sättet att försöka visa initiativ – gör någon helt ovidkommande som inte hade påverkat för att låtsas ta saken på allvar. Ask initiativ låter bra för alla hörde att det var en bomb i Oslo. Men det kommer inte påverka nästa terrorists möjlighet att tillverka en bomb.