Datalagringsdirektivet: Regeringen hantering leder till miljonböter

KU har riktat kritik mot att alliansregeringen valde och senarelägga propositionen till riksdagen gällande datalagringsdirektivet och därmed kostade Enigt KU riktar kritik mot alliansregeringen för att den var sen med att lägga fram lagförslaget om datalagringsdirektivet.

Datalagringsdirektivet innebär en omfattande övervakning av alla svenskar med information om kontakter på Internet och via mobilen. När de gjorde, var vi befann oss när de gjordes och med vem kontakten skedde. Övervakningslagen datalagringsdirektivet är ytterligare ett steg mot storebrorssamhälle där staten vet allt om oss.

Redan innan EU-valet 2009 så läkte propositionen ut på nätet. Hade regeringen lagt fram propositionen då eller innan valet 2010 så hade förmodligen Piratpartiet fått en skjuts in i riksdagen. I stället valde regeringen av valtaktiska skäl att lägga propositionen direkt efter valet 2010.

Det starkaste skälet till att anta lagen var att det skulle kosta sverige stora miljonböter om vi inte införde lagen. Men i verkligehetne så var det alltså regeringen långsamma behandling av lagen som gjorde att sverige nu ställs inför potentiellt böter på en 30-40 miljoner kr för att vi infört lagen.

Alliansregeringens valtaktik kostar Sverige en fällning i EU-domstolen och mångmiljonbelopp i böter. Alla för att stoppa piratpartiet.