Patent och läkemedel

Mårten Fjällström skriver i Uppsala Nya Tidning om patent på läkemedel och tar upp det faktum att dagens läkemedel har blivit så dyra att vi i de rika världen inte ens har råd med dem och läkarna får väga på guldkant vilket läkemedel de skall skriva ut.

Vi kan nu konstatera att till listan kan läggas att vi forskar fram mediciner som sedan vi i den rika världen knappt har råd med.

via Släpp läkemedlen fria! – Debatt – UNT.se.

Piratpartiet gillar inte hur läkemedelsindustrin fungerar. Den skapar ett samhälle där människor som behöver vård inte får den av ekonomiska skäl. Vi vill därför förändra hur det görs. Detta beskrivs i Mårten Fjällströms debattartikel.


Viktigt Apple-patent ogiltigförklarats

Viktigt Apple-patent ogiltigförklarats – IDG.se. Det patent som Apple använd i många domstolar och som då HTC licensierat har nu av USAs patentverk förkastas och alla de anspråk som görs i patentet har förklarats ogiltiga.

Detta innebär att de stora skadestånd Apple fick i målet mot Samsung förmodligen kan komma att sänkas då patentet inte är giltigt.

Det stora problemen med patentverket är att den tid en handläggare får på sig för att gå igenom patent innan de godkänns är inte tillräckligt för att stoppa att en mycket stor mängd dåliga patent går igenom. För målet för patentverket är att bevilja patent. Målet borde snarare vara att stoppa dåliga patent. Så länge patentverk har fel mål så kommer de fortsätta att bevilja dåliga patent.

Inom Piratpartiet har vi antagit ett mål att stänga ner patentsystemet och införa ett bättre system för att gynna uppfinnare och teknisk utveckling.


di.se – Debatt: Vem har råd att bli uppfinnare?

di.se – Debatt: Vem har råd att bli uppfinnare?. Ja vem har det då det är så att man egentligen måste vara mycket rik för att kunna stoppa andra att knycka ens patent och stjäla uppfinningen.

För är man inte rik – så har man inte råd att bekosta de mångmiljoner det kan kosta att stämma dea som olovandes använder ens uppfinning. Dessutom så räcker inte det – man måste vinna målet och inte som t.ex. Håkan Lans förlora det pga en teknikalitet som gör att man kan bli skyldig motparten mångmiljonbelopp.

Det finns de som säger att patent är bra för den lille uppfinnaren. Men i praktiken så är patent endast bra för de med stora ekonomiska muskler.

Patentmonopolen är bra för storföretagen som vill få en skyddad marknad där de har monopol på att sälja sin produkt utan konkurrens så de kan maximera vinsten. Patentmonopolen kostar pengar för konsumenterna och göder storföretagen samt dess ägare.

Ett småföretag som gör en ny uppfinning på en gammal marknad kan inte komma in för storföretagen har redan patent på olika delar av en produkt så man måste först betala stora pengar till dem för att få licensiera patenten.

Ett småföretag som gör en ny uppfinning på en ny marknad kan inte komma in för innan det hinner utveckla sitt produkt för marknaden så har redan ett storföretag stulit ideen och börjar sälja produkter på marknaden.

Småföretagen kan inte vinna. De kan bara förlora i en värld med patentmonopol.