Riksbanken höjer räntan och euron pressas

Riksbanken höjer räntan samtidigt som EU kommer med dåliga tillväxtsiffror av BNP så euron pressas nedåt. För att lösa det vill Tyskland och Frankrike skapa en ny pakt för att öka konkurrenskraften vilket irriterar EU och särskilt den svenske Finansministern Anders Borg. Skälet till det är att de vill inför samordning av socialförsäkringar, pensioner och skatter vilket tidigare har beslutats i de nationella parlamenten.