Polkagrisar och vindkraftverk

Ett sällsynt fynd ger Gränna hopp om gruva – DN.SE. I Gränna har man hittat jordartsmetaller. Sällsynta metaller som används för att t.ex. skapa permanenta starka magneter. Magneterna används i bl.a. vindkraftverk för att omvandla vingarna rörelseenergi till el i en generator. (*)

Idag finns det en gruva i världen där dessa jordartsmetaller utvinns och den ligger i Kina. Men med Kinas egna hårt ansträngda el-situation där Kina är desperata att producera mera el så behöver Kina själv bygga enorma fält av vindkraftverk. Världspriserna har därmed kraftigt gått upp på senare år. Med då resten av världen även den intresserad av att bygga ut sin vindkraft så har man runt om i världen börjat titta på att öppna nya gruvor av jordartsmetaller.

Fyndigheten i Gränna ger en möjlighet att öppna en gruva i Sverige som ledigt skulle klara av att hantera hela EUs behov av jordartsmetaller. Men de förväntar sig inte öppna den före tidigaste 2016. De har förmodligen även problem med tillstånd, upparbetningsanläggning och finansieringen. Så det är en lång väg kvar att gå innan de kan öppna gruvan.

Problemet de har är att USA var en gång i tiden världens största producent av jordartsmetaller. Men gruvan i USA lades ner på 80-talet då gruvan i Kina utkonkurrerade den pga lägre löner. Hela jorden behövde vid den tidpunkten inte så mycket jordartsmetaller att det fanns en världsmarknad för mer än en stor gruva.

Men med de ökande priserna på jordartsmetaller så har man ordnat finansiering och håller på att öppna upp gruvan i USA igen. Det gör att priserna på jordartsmetaller kommer säkert sjunka igen när gruvan skall börja konkurrera på värlsmarknaden och bristen minskar.

Gruvan i Gränna blir då inte annat än en dröm. Det kommer förmodligen inte vara lönsamt att öppna ännu en gruva för jordartsmetaller. Folket i Gränna får leva vidare på sina polkagrisar.

(*) Vinden får vindkraftverkets vingar att snurra runt. Vingarna sitter fast på ett nav och även det snurrar runt och driver en generator. I generatorn går bavet går igenom det magnetiska fältet från magneterna. Det magnetiska fältet får el att genereras genom induktans. Elen skickas sedan vidare ut i elnätet.