Piratpartiets breddningsblogg

Parallellt med att blogga här har jag under senaste halvåret skrivet halvdussin blogginlägg på piratpartiets breddningsblogg. Dessa har då omfattat frågor som rör rättsäkerhet och vårt lands ekonomi. Vill utveckla den svenska lagarna så att vi får ett demokratiskt samhälle genom att öka rättsäkerheten och gå mot att ha ”lika lag för alla”. Ett lands ekonomi är viktig för att kunna upprätthålla ett demokratiskt samhälle för utan en ekonomi i balans så skapas en grogrund för problem och blir de riktigt allvarliga så kan det leda till att en demokrati förstörs och det blir revolution. De flesta revolutioner – från den franska och framåt – har ofta fått bränsle från dåliga ekonomiska förhållanden.

Rättsäkerhet:
Gör barnkonventionen till svensk lag.

Detta inlägg skedde före den store debatt som blivit av att man vill utvisa en 2-åring till frankrike som visade på att vi borde ha infört FN’s barnkonvention i svensk lagstiftning redan.

http://breddning.piratpartiet.se/2012/09/05/gor-barnkonventionen-till-svensk-lag/

Ökad rättsäkerhet med resningsdomstol.
Låt en av dagens hovrätter ta hand om alla resningsärenden så att vi får en specialdomstol som är expert på att hantera resningsfrågor.

http://breddning.piratpartiet.se/2012/09/03/okad-rattssakerhet-med-resningsdomstol/

Skilj stat och religion åt.
Trots skiljandet av stat och kyrka får ett antal år sedan så finns det fortfarande speciallag som gynnar vår gamla statskyrka. Lagarna behöver rensa från de gamla kvarlevorna som finns kvar från när vi hade en statskyrka – mest småsaker som man då inte orkat bry sig om men om man vill ha ”lika lag för alla” så borde man se till att det gäller även kyrkan.

http://breddning.piratpartiet.se/2012/08/29/skilj-stat-och-religion-at/

Återinför valmonarkin.
Alla är lika men en del är mer lika än andra är ett budskap från överheten enligt Orwells bok ”Djurfarmen”. Dags att låta alla svenska få chansen att bli kung genom att vi återinför den urgamla traditionen att välja vem som skall bli vår nästa statschef.

http://breddning.piratpartiet.se/2012/08/27/aterinfor-valmonarkin/

Ekonomisk politik:
Stabilisera det svenska finansiella systemet
Våra svenska banker drabbas för ofta av problem och så måste staten rädda dem. Låt oss stoppa detta genom att rädda bankerna från att ge dåliga lån.

http://breddning.piratpartiet.se/2012/04/27/stabilisera-det-svenska-finansiella-systemet/

Skatt och bidragspolitik
Piratpartiet måste ha en ekonomisk politik. Problemet är att vi har inte så många åsikter i frågan. Detta är ett förslag till en startskott för en ekonomisk politik som då tillsammans med ett förslag om att statens budget skall vara i balans borde hjälpa oss få trovärdighet som ett politisk parti som alla andra.
http://breddning.piratpartiet.se/2012/07/26/skatt-och-bidragspolitik/

Det kommer komma fler breddningsbloggsinlägg från mig vad det lider . Nu jobbar jag för att få igenom mina förslag i partiets politik. Partiets höstmöte börjar snart och motionerna måste skickas in denna månad.


Polisen är ineffektiv

Det framkommer att fler poliser klarar upp färre brott.

Så antingen har brottslingarna blivit väldigt mycket svårare att ta fast eller så har polisen helt enkelt blivit ineffektiv och klarar av mindre brott än förut.

Uppenbart har inte justitieminister Betrice Ask lyckas med att göra samhället säkrare – snarare tvärt om – fler brottslingar kommer undan än tidigare.

(varning ironi) Men det förbättras säkert om polisen får ännu mera övervakning och ännu mera integritetskränkande metoder. (/varning ironi).

Så hur kan det komma sig att polisen gjorde bättre ifrån sig förr – då de hade mindre integritetskränkande åtgärder att ta till ? Kan någon förklara det för mig ?


40 procent av domarna ändras

40 procent av domarna ändras – när de når högre instans.

Det är synd att se att de politiska partierna som utser nämdemän som dömer i tingrätterna får så dåliga dommar. Det är iofs domaren i tingsrätten som skriver domen och inte nämdemännen såvitt jag vet. Så när Fredrik Wersäll säger ”Vi ser av och till domar som inte håller tillräckligt hög kvalité” så betyder det helt enkelt att förmodligen är domaren som gjort den stora tabben. Iofs så kan denne få det svårt att argumentera om denne får nämdemännen emot sig och tvingas skriva domslut som denne inte tror på.

Men något behöver göras om det är så att så att många domar ändras i hovrätten – det betyder nämligen att rättsäkerheten i tingsrätten är liten.


Skyldig tills motsatsen är bevisad ?

Matematiskt finns det fortfarande gåtor som forskarna inte ännu löst, frågor som kanske vanliga människor inte bryr sig om men som forskarna finner mycket intressanta för de avslöjar något om vår värld. Just nu pågår en intressant diskussion om huruvida NP!=P eller NP=P är det som gäller. Problemet för de som försöker lösa detta matematiskt intressanta problem som vanliga människor inte bryr sig om är att det är mycket enklare att visa på NP=P än att visa på NP!=P.

Eller på ren svenska – det är enklare och bevisa att någon är skyldig till ett brott än att bevisa att någon är oskyldig till ett brott. Själva misstanken är väldigt svår att tvätta bort.

Idag går vi mot ett samhälle där oskyldig till motsatsen är bevisad går mot ett samhälle där vi alla är skyldiga tills vi kan bevisa motsatsen.

Futuriteter tar upp att på Kantzowska gymnasiets drogpolicy står följande:

Drogtesterna på industriprogrammet bygger på frivillighet, men vägrar en elev låta sig testas betraktas denne som positiv.

Vid Positivt test kontaktas socialtjänsten. Eventuellt kan även polisen kopplas in. Eleven avstängs tillfälligt från skolan av säkerhetskäl och …

Så om man inte godkänner drogtest så stängs man av från undervisningen ? Grattis ni har just kapat bort oskyldig till motsatsen är bevisad och kör numera med skyldig till motsatsen är bevisad. Själv skulle jag bojkotta en skola som så lättfärdigt leker med elevernas mänskliga rättigheter.

Problemet med omvänd bevisbörda är att det blir så lätt att hitta det man söker – varför man får en ytterliga indikation på att den integritetskränkande reglerna är korrekta. Misstanken räcker för att misstänkligagöra någon.

Vill du leva i ett samhälle där alla dina grannar är misstänkta knarkare, terrorister eller mördare ?