Ge Datainspektionen ansvar för integritetsfrågorna

I dagens tidningar kan man ta del av den kritik som Datainspektionen ger mot regeringens förslag om att låta polisen ta del av FRA-spaningarna på nätet. Datainspektionen anser att det inte är klarlagt att rikspolisen har behov av att få del av spaningarna enligt FRA-lagen.

Idag är integritetfrågorna delade på många myndigheter. PTS har hand om kak-lagen. Konsumentverket har hand om SPAM-lagen och datainspektionen har hand om personuppgiftslagen. Jag anser att det blir svårt för så många olika myndigheter att ha hand om integritetfrågor och att alla kan inte vara lika duktiga på dem. Jag skulle därför gärna se att man då inför en övergripande ansvar för dessa frågorna till datainspektionen.

Sedan har vi även MSB som har ett övergripande säkerhetsansvar utifrån Sverige militära behov och Finansinspektionen som övervakar bankerna som idag är på väg att bli IT-företag där det mesta av aktiviteterna sker via nätet. Till det så har då FRA ansvaret för signalspaning och polisen skall beivra brott på nätet.

Sverige IT behov sköts av en mängd olika myndigheter och det finns idag ingen med samlat IT-ansvar. Jo det finns en person med det ansvaret. Sverige IT-minister Anna-Karin Hatt. Men hon är ingen IT-expert utan en politiker.

Vi har tyvärr på senare tid sett hur man från riksdagens sida kommit med en mängd lagar som innebär massövervakning av alla i Sverige och även de vars trafik bara korsar Sveriges gränser. Datalagringsdirektivet som sköts upp på ett år kommer den 21 mars att röstas igenom i riksdagen med mening att börja gälla redan 1 maj.

Vi i Piratpartiet ogillar skarp den utveckling som sker inom IT-området och vart det leder i slutändan. Det vore därför – enligt mig – bättre om alla frågor gällande personlig integritet på Internet samlades inom en myndighet så att man får ett helhetssyn i frågorna.


”Du postar kvalitet som alltid.”

Fick nyss en kommentar på en av mina bloggposter som sade ”Du postar kvalitet som alltid.” och en annan som sade ”Riktigt bra läsning!”. Det var dock rätt uppenbart för min spamdetektor att dessa inte var vanliga inlägg – utan det var spam för en SMS-lånesida.

Kollade med google och dessa två kommenterar har används på många olika bloggar i närmare en månads tid. Alla har de länkat till en blogg på blogspot.com som säljer SMS-lån.

Bloggsidan är nu rapporterad till blogger och förhoppningsvis så tas den ner snart. För alla er andra bloggare så rekommenderar jag er att kolla om ni fått någon kommentar som säger ovanstående – då har ni blivit spammande.

Här är några ställen där dessa spam-kommenterar kan ses: Res.se. Android-bloggen, Andreas Carlsson och CtrAltElite .


Polisvirus

Just nu så sprids ett polisvirus via epost på nätet. Det är ett virus skickat till poliser för att infektera deras datorer. Viruset får dem att klicka på en länk som då installeras på datorn och kan läsa allt de skriver på dator för att komma över lösenord etc.

Spam är ett intrång i våran personliga integritet – jag behöver inte fler epostmeddelanden om viagra eller liknande preparat – jag behöver inte fler diplom som falskt påstår att jag gått en utbildning – jag behöver inte fler brev på ryska kvinnor som vill lära känna mig – jag behöver inte få tillskickat fler virus eller reklam för kasinosajter på nätet eller oäkta guldklockor eller…. så innerligt trött på allt spam.

Hej och hå – om nu någon skulle kunna göra detsamma till alla politiker i Riksdagen – kanske kommer det då en verksam lag mot spam ?

Flera bloggare t.ex. Hell of Hannastacia och Rufs och Kalufs kommer med rådet att inte klicka på länkar i meddelanden de inte vet vad det är. Jag vet att har men en bra dator med bra programvara så gör det ingenting om man klickar på länken – men så kör jag Linux på min dator för säkerhets skull.