Eurokrisen fortsätter i oförminskad skala

300px-European-UnionKrisen inom Euroområdet står det kanske inte så mycket om i tidningarna. Det var länge sedan som media fullkomligt bombarderades av krismöten och mediarapportering om euroländernas problem. Men den är tyvärr långt ifrån över – snarare pekar mycket på att den fortfarande förvärras även om de mest akuta problemet inte längre är så akuta. De flesta av PIGS-länderna har fortfarande stora problem och de blir inte mycket bättre. Enda undantaget är Irland – där verkar återhämtningen kunna bli på allvar. Men det är inte klart ännu. För resterande länderna så går det inte alls så bra.

Portugisiska räntan är upp till över 8% och ministrar tänker avgå från regeringen.Idag är det Börsras i Portugal | Världen | SvD och den är ner över 6% idag. Den generalstrejk som drabbat landet är inte bra för landets ekonomi då det drabbar allt resande med tåg, tunnelbanor och färjor samt förväntas även drabba flyget.

Italien förväntas tvingas till att ta nödlån för att klara sin ekonomi. Italien hade tyvärr rekord i problemlån under april och de har aldrig varit så många sedan man började registrera dem 1998. Det är många som tvivlar att Italien klarar sig utan stöd utifrån och har idag världen tredje största statsskuld – efter USA och Japan. Det sker ingen återhämtning utan snarare tvärt om så det finns tyvärr stor risk för katastrof.

Grekland har hög arbetslöshet. Cypern som drabbats hårt av greklandskrisen har i praktiken ställt in betalningarna. I praktiken en statskonkurs även om den formellt inte är så … ännu.

Spanien som är ner 3% då de portugisiska problemen har smittat av sig på Spanien. Spanien är tillsammans med grekland som drabbats hårdast med rekordstor arbetslöshet som är på väg upp till 30% av befolkningen. Frågan är när den slutar att öka…

Vem av länderna i PIGS som först lämnar Euron ? Inget av dem förmodligen Det land som är närmast att lämna är nämligen Finland! Finland har under lång tid varit den som varit mest negativ att hjälpa de andra länderna och ställt speciella krav. Frågan är vad Finland gör om Italien behöver nödlån ? Det finns även en risk för Tyskland hoppar av då anti-europartiet AfD ställer upp i valet till bundestag 2013 – men partier har idag enligt opinionsundersökningarna bara 2-3% och det krävs 5% för att komma in i bundestag för att komma in.

PS Som kuriosa så har Piratpartiet i Tyskland 2-4% (i olika opinionsundersökningar under juni) så även de är en bit från det som behövs för att komma in i bundestag. Men de har tid på sig då valet är 22 september i år.


Euroland går dåligt

Det är rekordstor kapitalflykt från Spanien – DN.SE. Samtidigt stiger arbetslösheten och är nu 25.1% och totalt är 18 miljoner människor utan arbete i eurozonen. Ett sätt att få fart på arbetena är att göra det billigare för företagen att investera genom att sänka räntan i eurozonen.

Samtidigt så ökar inflationen till 2.6% i euroland så egentligen är den för hög. ECB mål är en inflation på 1-2% och då över den överste gränsen och ECB borde höja räntan för att bekämpa inflationen.

Räntevapnet fungerar inte för att rädda eurozonen. Trots det anser IMF att ECB borde sänka räntan. Tyvärr har IMF rätt – euro-krisen är allvarligare än att inflationen är för hög.

Man kan jämföra med Sverige där inflationen är 1% och problemet är den starka kronan som börjar göra det svårt för företagen att konkurrera på den internationella marknaden. Då riksbankens inflationsmål är 2% så har den inga problem att sänka räntan vilket då borde även sänka svenska kronan och hjälpa de svenska företagen konkurrens på världmarknaden. Här i Sverige fungerar räntevapnet som det skall.

Men det är för att vi i Sverige har inte en mycket stor ekonomisk kris. Det vi i stället har är en risk för ökad överhettning i bostadsmarknaden där sänkta räntor ökar husköpkraften. då marknaden redan tagit börjat ta ut en kommande räntesänkning av riksbanken. Tyvärr vägrar finansminister Anders Borg att göra något åt situationen genom lagstiftning för att få bukt med husmarknaden så risken för överhettning ökar tyvärr.

PS En överskuldsatt person kan kosta samhället upp till 650 000 kr


Tusentals ”upprörda” fyller Spaniens gator

Det är intressant att se i vilka länder det varit stora demonstrationer på gatorna pga landets dåliga ekonomi. Förut var detta något främst som skedde i Grekland. I dagsläget verkar Spanien vara landet för demonstrationerna. Ett tydligt tecken på att Spanien har en dålig ekonomi och att de åtstramningar som sker inte har hela folkets stöd. Då tusentals ”upprörda” fyller Spaniens gator – DN.SE.

Samtidigt som man i Grekland gör de sista försöken att skapa någon sorts regering efter valet där så är frågan hur Spaniens politiker känner sig då de vet om att det är icke populärt att komma med hårda åtgärder för att rädda landets ekonomi.

Allting är faktiskt euron fel. Nej kanske inte euron utan den mänskliga faktorn får kanske vara den mera avgörande faktorn. För att euron skall fungera så krävs det att alla euroländerna för en ansvarsfull och stram politik för att uppfylla konvergenskraven på lång sikt. Men det är uppenbart att politiker gör vad de gör för att bli valda och då är det enkelt att underskatta de ekonomiska problemen i landet för att det är helt enkelt inte populärt att ta tag i dem då allting verkar vara bra. Euron hjälpte till att dölja problemen i problemländerna.

Nu tvingas i stället länderna ta tag i sakerna då de inte längre kan ignorera problemet för det blivit akut. Det innebär då i vissa fall att det helt enkelt gått för långt och åkomman har blivit en allvarlig sjukdom. Det som tidigare hade kunnat lösas genom ett impopulärt men fungerande beslut fungerar inte längre. Det krävs i stället extrema åtgärder för att komma tillrätta med problemen. Åtgärder som får folk att gå ut på gatorna i massprotester i form av demonstrationer.


Euron, EU och den grekiska frossan.

Samtidigt som fastighetsprisern föra småhus går ner i Sverigs vilket är ett tydligt tecken på att vi inte har högkonjunktur och att övervärdering på fastighetsmarknaden är på väg att rättas till så sker det stora saker med ekonomin i euro-området.

I Grekland vill vänstern att avtalet med EU skall förhandlas om. Nu är knappast EU speciellt intresserad av det vilket då gjort att många nu officiellt går ut och tror att kanske Grekland skall lämna euron. På denna blogg har jag länge tagit upp tanken på att Grekland lämnar EU. Fördelen med det är att grekiska folket får själva stå för vilken väg de vill att politikerna skall välja i stället för att vara uppbundna av vad de tyska politikerna vill.

Samtidigt så har även Spaniens tredje största bank stora problem och det viskas om förstatligande av banken. Nu är Spanien en av EUs största länder ekonomiskt sätt men med en arbetslöshet där över var 5te arbetsför går utan jobb leder till mycket stora problem för ekonomin. Många bankerna inom EU hotas av nedgradering och med grekland och spanien i kris så ser jag en risk för fler banker hamnar nära obestånd och behöver större kapitalinjektioner för att överleva.

Nye presidenten i Frankrike kan påverka hur frankrike ser på Euron och dess vilja att vara med och betala för andra länders problem då man själv samtidigt har problem. Skälet till att han valdes har kanske inte så mycket med att franska folket vill ha Hollande utan snarare att de vill ha bort den sittande presidenten, den impopuläre Nicolas Sarkozy. Frankrikes nya president har lovat ekonomisk reformer som kan påverka ett av EUs största och viktigaste länder och varje förändring innebär alltid risk för problem. Speciellt som man utlovat stora ändring och samtidigt Frankrike har en dålig ekonomi. Men vad valen i Frankrike och Grekland visar på är att det finns ett stor missnöje med hur EU gör saker och ting då de högerextrema partierna ofta är väldigt EU-fientliga och drar röster på det.

Men även i Tyskland ser det problematiskt ut för regerande Merkel. Piratpartiet har lyckats komma in i alla delstatsval på senare tiden och kan mycket väl ta mandat där när det blir omval 2013 och det regeringsunderlag Merkel har kan försvinna i valet hösten 2013 då tysklands riksdag väljs. Tyska befolkningen är missnöjd med att vara den som betalar mest för att hålla andra länder under armarna så här kommer hon inte få ett lyckat val med dagens politik. Så från Tyskland kommer det inte någon räddning för Grekland.

Så vad händer med Euron och därmed EUs integration på det politiska området ? Det är svårt att sia om framtiden. Men mycket tyder på att grekland faller ut eurosamarbetet och att det blir då allvarliga störningar för Euron.


Sverige på väg in i en lånekris ?

Svenskar lånar mer och mer. Faktum är att Sverige ökade sina lån mest i hela Europa de senaste 10 åren. Från 2001 har de svenska bostadslånen ökat med 10% per år och har lån på en och en halv gånger årsinkomsten.

Detta kan inte fortsätta. Vi kan inte hålla på och kraftigt öka våra bolån utan att det kommer leda till stor kris när det kommer en större lågkonkjunktur. Med tanke på situationen inom Euro-länderna så är en sannolikhet för en större lågkonjunktur relativ hög. Normalt brukar man inom ett valutaområde har väldigt liknande räntenivåer men både Italien och spanien ligger numera dåligt till med räntor över 7 % – långt över de stabila euroländernas räntor.

Krisen i Grekland är inte alls över utan det landet kommer under säkert ett årtionde eller till och med mera behöva föra en restriktiv ekonomiskt politik för att återhämta sig och nå en någon så när bra ekonomi. Klarar inte Italien eller Spanien av sina problem genom att snabbt införa en krisekonomi och ser över sina finansiella situation så kommer de länderna att inte klara av sina förehavanden och då hamnar Euro i en verklig kris. Att fixa greklandsproblemet är ingenting mot de problem som Italien och Spanien kan leda till om dessa länderna inte snabbt får en uppresning av sin ekonomi.

Italien har fått en ny regering så förhoppningsvis så kan denna fixa Italien men det är inte alls säkert. I Spanien är det nu val på gång och det verkar leda till ny regering där. Vi får se hur den väljer och tampas med de ekonomiska problemen.

För att klara av dessa kriser så vill nu Merkel att man skriver om EU-fördraget och i praktiken skapar Europas Förenta stater. Målet är att alla länderna skall få sina budgetar och finansiella politik ställd under förmyndarskap av EU som då kommer säga ”aja baja den där skatteändringen får ni inte göra för då går det dåligt för landet”. Alla skatteändringar gällande skattesatser, avdrag men även vårt trygghetssystem med försäkringar och bidrag kan då få nej när EUs kontrollanter kommer och bestämmer över EU ländernas ekonomi. Sverige kommer få ge upp sin integritet och sin självständighet gällande den finansiella politiken och byråkrater i EU kommer få slutbestämmandet om vilken ekonomisk politik Sverige får föra.

I Sverige är landstingen och kommunerna helt självständiga i att fatta beslut om sin budget. Det finns styrning från staten men regeringen har idag ingen rätt att gå in i en landstings eller kommuns budget och säga – aja baja så får ni inte göra. Faktum är att inte ens landstingen och kommunerna i Sverige är så hårt styrda ekonomiskt som EU nu vill att Sverige och de övriga EU-länderna skall bli. I praktiken skapar därmed ett Europas Förenta Stater även om det då till namnet inte kommer heta så.

Krisen i EU är allvarlig. Annars hade inte Merkel föreslagit sådan stor inskränkningar av de enskilda ländernas integritet gällande finansiella frågor. Krisen kommer leda till sämre ekonomi i EU då länderna i kris måste dra åt både svångrem och hängslen för att överleva.

Även stabila Euro-länder har sett ökande marknadsräntor och sänkta aktiekurser. En viktig faktor är att de krisande euro-länderna kommer att medföra domino effekter om de ställer in betalningarna för det påverka alla deras handelsländer kraftigt negativt. Frankrike är t.ex. en stor nettoexportören till Grekland. Men även för att länderna genom sina lån till Eurons krisfond EFSF faktiskt själva försämrat sin ekonomiska situation. Faller euron så kommer EFSF förmodligen falla den med och då ser det risigt ut för dessa länderna att få tillbaka de mångmiljardbistånd de puffat in för att hjälpa de krisande euro-länderna.

För Sverige så kan en sådan ekonomisk kris leda till stora problem att få låna pengar. Hela vårt samhälle, där en stor del av värdetillväxten består av ökade huspriser, kommer då rämna och många människor med 100% belåning och inga amorteringar kommer bo i bostadsrätter där värdet ligger under det de lånat och utan möjlighet att sälja lägenheten utan förlust. Då de ofta inte har några marginaler så kommer de efter försäljningen fortfarande stå med en lån de inte kan betala och kommer ha dålig ekonomi för lång tid i framtiden.

Sverige kan då få en allvarlig lånekris. För att stoppa det behövs åtgärder som dels ökar bankernas möjlighet att klara av kreditförluster men även system som gör att folk betalar en större andel av sina husköp med egna pengar och tar lån de amorterar ner så att de klarar av även om bostadspriserna går ner 10-20% från dagens nivåer utan att gå i personlig konkurs.


Grekland i konkurs ?

EU flagganI fjol lånade Grekland 110 miljarder euro och lovade att göra åtgärder för att förbättra landets ekonomi. Sedan dess har det varit en mängd strejker och protester mot den hårda ekonomiska politiken i landet. Grekland har inte lyckats få ekonomin på fötter och nu fruktar makthavarna i Aten att grekland måste ställa in betalningarna och göra statskonkurs..

Då det inte finns tillräckligt politiska intresse med fackföreningar som hotar med storstrejk och demonstrationer och oppositionen som vägrar vara med i nerskärningarna så är situationen prekär i Grekland. Det talas om ett nytt lån på 60 miljarder euro – men frågar är om det räcker om man inte samtidigt genomför omfattande ändringar i statens ekonomi så den förbättras.

Nu är det inte bara Grekland som drabbas om det händer. Länderna Irland och Portugal har även de fått stöd och om Grekland faller så kan även deras status påverkas. Dessutom så kan mycket väl länder som Italien och Spanien dras med i fallet om Grekland måste ställa in betalningarna.

Krisländerna drabbar hela Euro-regionenen även om Grekland skulle klara av problemet. För alla handelspartnets till länderna kommer få se sämre export dit och det kommer påverka tillväxten negativt även om det går bra. För Sveriges del så är det inget stort problem då handeln och lånen till Grekland är begränsade och de mera påtagliga är i stället de indirekta problem krisen kan orsaka när andra länder råkar illa ut av Greklandskrisen. Det finns risk att ett antal utländska banker kan behöva nytillskott av kapital om grekland går i konkurs och ställer in betalningarna.

Problemet är att alla de metoder man känner till för att hjälpa ett land i kris är slut. Man kan ge mera lån. Man kan förlänga de gamla lånen. Men i grunden om landet självt inte kan klara av att komma överens om vad som behöver göras för att få landet på fötter igen så kan inga sådana hjälpaktioner fungera i långa loppet – det bara fördröjer tidpunkten då något måste göras. Situationen bli bara allvarligare.

Ett stort problem är samtidigt Tysklands inställning till problemen. Tyskland har fått betala den största delen av lånen till Grekland och det finns ett stort inhemskt missnöje med situationen som visat sig i att regeringspartiet förlorat i de delstatsval som varit under året. Så långt till som att Tyskland slänger ut euron tror jag inte på för det skulle leda till en dominoeffekt och hela euro-zonen skulle fort försvinna då alla går tillbaka till sina egna valutor för att slippa smittas av greklands euro-kris. I så fall tror jag mera på att man mera allmänt bestämmer sig för att upplösa euron tillsammans och så gå tillbaka till sina gamla valutor.

Jag har tidigare skrivet om detta problemet och för varje nytt land så verkar krisen bli allvarligare och allvarligare och inget konkret som verkligen stoppar krisen görs.


Portugal påverkar marknaden

Jag skrev igår om Portugals stora problem för att regeringen inte lyckades få igenom ett krispaket för att rätta upp landets ekonomi – detta har haft genomslag på marknaden.

På valutamarknaden så har euron gått från 1.42 till 1.40 mot dollarn. I Portugal är räntorna nu 7.98% långt över det i andra EU-länder och mer än de 7% där smärtgränsen blir ohållbar för Portugal.

Portugal skall omsätta lån för 12 miljarder euro bara inom några veckor för att betala kupongräntan och sätta om obligationer. Vill någon köpa obligationer från ett land i regeringskris där man inte genomför åtgärder för att komma tillrätta med budgetunderskottet ? Knappast.

Portugals stödbehov är 80 miljarder euro så det är överkomligt för euro-stödfonden att hantera. Men då Portugals regering avgått så finns det egentligen ingen som kan begära stöd samt det finns då ingen som kan genomföra en krisplan för att få reson på Portugals ekonomi före det att nyval hållits i Portugal. men även efter ett nyval så kan det mycket väl hända att inget parti kan skapa en majoritetsregeringen och genomföra de nödvändiga åtgärderna för att få Portugal på fötterna.

Då får vi en allvarlig kris för euron och för Portugal. Tidigare har man talat mest om Spanien som den som kan knäcka euron för det landets ekonomi är så mycket större än Portugals så det lånebehov Spanien har kan knäcka euro-fonden om den behöver hjälpa till. Turligt nog så är Spaniens kris lika akut även om ca 20 % arbetslöshet inte hjälper till så har verkar Spanien ha mera chans att på egen kraft klara av krisen om tillväxten i EU-länderna fortsätter och detta även om då ett antal banker där fått sämre kreditbetyg.

Så Portugal är nu problembarnet i euro-området och problembarnet har inget regering som kan hantera problemen. Nu undrar kanske en vän av ordningen varför skall vi i Sverige bekymra oss om alla dessa problem i Euro-området. Det finns flera skäl för det. Dels så är vi medlem i EU och detta påverkar många EU-länder. Dels är sverige ett land som är starkt beroende av vår export och därför påverkas vi direkt av ändrade valutor och ändra förhållanden i de länder vi säljer våra varor till. EU-området är ett av våra viktiga handelspartners och vi i Sverige påverkas negativt om inte tillväxten hålls uppe i där. I detta avseende är Sverige mycket mera utsatt än många andra länder då vårt land är så beroende av handeln med andra länder.


EU patent tvingas igenom ?

EU flagganTrots att EU-domstolen är starkt kritiskt till förslaget om att införa EU patent så tror Sveriges regeringen att nästa rådsmöte kommer att rösta för att fortsätta det utan att ha med sig alla EU länder i frågan.

Den 9-10 mars har Konkurrenkraftsrådet möte. Där förväntar sig Sverige att de kommer ge sitt godkännande till att fortsätta med EU patent. Därmed kommer 25 av EUs medlemsländer att gå vidare med förslaget som innebär att man inför gemensamma EU patent. Några av stötefrågorna är dels språkfrågan där man valt att acceptera att patent kan bara skrivas på de tre stora EU-språken tyska, franska och engelska dels vilka instanser som skall hantera överklagandet av patentmålen. Det kompliceras av att det i EPO ingår länder som inte ingår i EU samt länder från EU som inte tillhör samarbetet om EU-patent.

EU domstolen säger att domstolsförfarandet enligt förslaget bryter mot EUs grundlag:

”The Court observes, first, that, under that agreemet, the European and Community Patent Court is an institution which is outside the institutional and judicial framework of the European Union. […] To that extent, the courts of the Member States are divested of that jurisdiction and accordingly retain only those powers which do not fall under the exclusive jurisdiction of the European and Community Patent Court.”

Språkfrågan gjorde att Italien och Spanien inte ingår i de länder där EU patent skall införas och domstolsproblematiken gör att man idag inte vet vilken domstol man skall vända sig till för att överklaga patent. En soppa där Sverige hårt puffar på för att fortsätta trots dessa stora problem.