SJ vill stoppa landstingens tågsatsning

Tåg i Mälardalen (TIM) är ett samarbete mellan ett stort antal landsting (Västmanland, Södermanland, Örebro stockholm etc) som samarbetar med ett gemensamt biljettsystem och tåg för att säkra kommunikationerna för alla jobbpendlare.

Landstinget Västmanland vill tillsammans med grannlandstingen i Mälardalen köpa eller hyra ett stort antal regiontåg för att få till en tätare trafik för pendlare. SJ vill inte köra tätare eftersom bolaget inte anser att det är lönsamt.

via SJ vill stoppa landstingens tågsatsning – P4 Västmanland | Sveriges Radio.

SJ vill inte trafikera så ofta som landstingen tycker att det behövs pga att de vill maximera sin lönsamhet. Så för att då få tätare trafik så har TIM bestämt sig för att satsa på egen tågtrafik. SJ hävdar då att det inkräktar på deras lönsamhet.

Men om SJ själv inte vill trafikera så får de skylla sig själv. De har inte monopol att trafikera spåren längre. SJ måste anpassa sig till att deras tåg för konkurrens.

För mälardalens näringsliv och för jobben är det viktigt att ha fungerande järnväg med täta turer som gör att folk kan jobbpendla. Vill SJ inte köra tågen så måste någon annan få göra det.

PS Idag köper TIM redan trafik från SJ där man då subventionerar trafiken – så när SJ får subventionerna är det korrekt – men när SJ inte få subventionerna så försöker SJ stoppa detta:

– Idag på Svealandsbanan så kör SJ en del trafik. En del trafik gör vi som tillköp.

via Landstinget ifrågasätter SJ:s motstånd mot tågköp – P4 Västmanland | Sveriges Radio.


Fukushima 50 – hjältarna i kärnkraftsolyckan

Bloggade redan igår om hjältarna vid kärnkraftverket – de personer som i 50-mannalag går till kärnkraftverket för att försöka stoppa härdsmältor, explosioner, bränder och rädda människorna från en katastrof. Det är därför kul att se att även tidningarna börjar skriva om hjältarna och beskriva deras vardag och de besvär de har och farligt det är att bekämpa problemen vid kärnkraftverket.

Det är inte förvånande att det finns sådana människor. Hjältar – personer som gör något utöver det vanliga för andra människor – har alltid funnits i värdshistorien. De har hyllats i historier som Herkules tolv storverk redan i antiken.

Den strålning de människor utsätts för verkar variera kraftigt från bråkdelar av en mS till ibland flera hundra mS så det finns all anledning och oroa sig för att många av dem kommer få cancer och i värsta fall bli sjuka direkt av för mycket radioaktivitet som kommit på dem.

Igår läste jag en blogg från en bloggare – ingen länk för jag vill inte hänga ut bloggaren – som inte vet att en härdsmälta inte är en explosion. Så varför inte skriva en kort beskrivning av vad ett kärnkraftverk är, fungerar och vad härdsmälta är – så här kommer en förenklad populärvetenskaplig beskrivning av det hela.

Radioaktivitet.
Uran är ett av de instabila materierna. Normalt så sönderfaller Uran mer eller mindre spontant genom att atomen klyvs och bildar mera stabila ämnen. När så sker så blir det några partiklar över som då strålas ivag – det är den radioaktiva strålningen. Radioaktiviteten slutar först då allt uran är har sönderfallit och det tar lång tid. Halveringstid är ett begrepp som anger hur lång tid det tar innan hälften av ämnet är förbrukat.

Atombomb
Finns det mycket uran på ett och samma område så är chansen stor att en partikel från en sönderfallande uranatom träffar en annan uranatom och klyver den. Med mycket uran på en och samma plats så kommer enormt många partiklar flyga runt och stora mängder av atomer att klyvas samtidigt – det ger då upphovs till stor hetta och en stor explosion. En atombomb består då av flera bitar med uran som via sprängämnen skjuts mot varandra för att skapa en kritisk massa för att få bomben att explodera.

Kärnkraftverk
I ett kärnkraftverk lägger man uran i pellets. Dessa pellets läggs i rör som skjuts ner i en vattenbassäng. De är dessa som då tillsammans kallas härden där det finns tillräckligt med uran i rören för att hela tiden se till att atomerna i röret klyvs utan att då påverka de andra rören för mycket. När då atomerna klyvs så är chansen större att de träffar något annat är uranatomer så vad som sker är att det blir då en kontrollerad explosion där energin tas tillvara. Skillnaden är som mellan en mordbrand och ett brinnande ljus. Problemet för ett kärnkraftver uppkommer om det inte finns något kylande vatten som absorberar strålningen.

Härdsmälta
Finns det inget kylvatten så ökar hettan i reaktorn och blir den tillräckligt hög så börjar uranet smälta. Det leder då till en härdsmälta där härden bli en extremt varm flytande massa. Namnet china syndromet kommer sig av att denna varma massa kan då brinna igenom inneslutningen och borra sig ner i jorden och där smälta den och på sätt gå ändra ner till magnan i jordens innandöme. Detta är i praktiken inte möjligt då man har uppsamling under härden så det skall inte inträffa samt att den inte är tillräckligt varm för att gå igenom jordens skorpa.

Men hettan kan då få allting att börja brinna i kärnkraftverket och det är det farliga. För brand innebär sot och med den kommer det då åka med små små radioaktiva ämnen som cesium som då kan komma in i människorna och ge dem cancer. Men tvättar man av sig så kan man stoppa partiklarna och därmed slippa få cancer. Det är därför man ber folk att stanna inne så de kan inte råka inandas eller äta radioaktiva partiklar.

Jod tabletter används för att säkerställa att även om man råkar få i sig en cesium så stannar den inte kvar i kroppen och orsakar cancer. Dessa tabletter måste tas i direkt anslutning till olyckan för att vara verksamma. Äter man dem för tidigt eller i förebyggande syfte så har de ingen verkan – däremot så kan man då drabbas av förgiftning av att få i sig för mycket jod – därför bör tabletter bara tas direkt när en kärnkraftsolycka skett och omgivningen är fylld med små radioaktiva partiklar.

Problemet med radioaktivitet är att det finns inget skydd man kan ta mot det – annat än att klä sig i kläder som skyddar mot partiklarna på bästa sätt och dessutom så bör man undvika att andas luften och äta och dricka mat som partiklar kan ha kommit in i. Så länge man inte är i närheten av härden eller får i sig partiklar som spritt sig därifrån så är man säker från att råka illa ut.

En sak bör man veta och det är att atomer består till största delen av tomrum så även om en man råkar ut för radioaktiveten så är chansen att den träffar en av ens atomer i kroppen rätt liten – det behövs ett stor mängd strålning för att de skall träffa tillräckligt många av ens atomer för att strålningen skall göra någon större skada på kroppen. Men det hela är slumpmässigt. Det kan räcka med att en enda liten partikel av strålningen träffar fel atom i kroppen för att man skall få cancer men chansen är så liten att i verkligheten krävs det att kroppen träffas av många miljarder partiklar för att så skall ske. Det är helt upp till om man har otur eller ej som avgör om man får cancer.

Varje gång man går till tandläkaren och får en röntgenbild tagen så kan det leda till cancer men risken är så liten att den fördel det innebär att kunna fixa tänderna överväger stort de extremt lilla chansen att det leder till problem. Men det är samma sak som att åka bil eller att flyga – det finns en chans att man dör – men den får uppvägas av de möjligheter det ger att kunna färdas från en plats till en annan.

Fukushima 50 – hjältarna i kärnkraftsolyckan trotsar den risken det innebär att utsätta sig för strålningen för den tjänst de gör mänskligheten. De kan stoppa en härdsmälta och stoppa att en brand sker och därmed hjälpa till att stoppa att hela japans huvudstad med miljontals innevånare fylls med radioaktiva partiklar. Deras chans till ett förkortat liv är värt väldigt lite jämfört med hur många andras livs som kan förkortas om man inte tar hand om det hela.

Idag har äntligen Japan höjt olyckgraden till en 5:a – lite sent tycker jag för allting har pekat på att de varit på nivå 5 många dagar nu. Men som vanligt vill man rädda ansiktet i Japan så det är väl ankomsten av experter från internationella atomenergiorganet IAEA som fått dem att höja graderingen.


Tåg i Mälardalen skaffar egna tåg ?

tågEnligt Ny Teknik har TIM tröttnat på SJ och vill köpa egna tåg .

Idag betalar TIM (Södermanland, Västmanland, Örebro, Uppsala och Stockholm) runt 100 miljoner kr per år till SJ för att trafikera TIM-trafiken. Målet är att få fler att åka tåg då bara 1 resa av 4 idag sker med kollektivtrafik. En viktig orsak som många brukar anföra för att inte åka kollektivtrafik är punktligheten, om passagerarna inte tror de kan komma fram i tid så överger de inte andra transportsätt.

Hela 12% av tågen ställdes in och räknas inte med i statistiken över tåg som inte kom fram i tid. Av de tåg som startade sin färd var hela 28% minst 5 min eller mera försent till sin slutstation.

Då tåg ofta inställd och även ofta kommer och går sent så håller man på att inom TIM titta på möjligheten att själva köpa in tåg och själva sköta trafiken. Då TIM är till stor del till för att hjälpa folk att bo på en ort och jobba på en annan så är det viktigt att tågen avgår och kommer fram i tid.

Piratpartiet Västmanland ställde upp med målsättningen att använda TIM-samarbetet med SJ för att pressa SJ att förbättra sin kundservice så jag är personligen glad över att man tittar på saken att helt avsluta samarbetet med SJ som ett sätt att pressa SJ att förbättra sin trafik eller att själva ta över trafiken för att förbättra den.


Byt VD för Statens Järnvägar.

tågRedan år 2002 kom en utredning med förslag på vilka åtgärder man behöver vidta för att säkerställa att tågtrafiken går bra på vintern. Nu 8 år senare så kommer en ny rapport som föreslår i praktiken samma åtgärden man föreslog för 8 år sedan.

Ingenting har hänt. SJ har inte tagit till sig de problem man fann för 8 år sedan och man har sopat problemen på mattan. I stället skyller de olika aktörerna på varandra och hävdar att det är motpartens fel. Det är inte konstigt att SJ personal mår sämre och att tillbuden i verksamheten ökar.

SJ är idag den största aktören på tågmarknaden. Det ingår i SJ ansvar att se till att det finns en fungerande tågtrafik även då det är vinter och man kan inte skylla ifrån sig på andra aktörer om det hela inte fungerar – i stället måste SJ se till att samarbeta med de andra och se till att tågen avgår från stationerna i tid och kommer fram i tid.

SJs VD Jan Forsgren hade redan då han blev chef för SJ en plan – att inför de system för kunderna som fanns i flygbranchen han kom ifrån till tågbranchen. Det har han gjort. Nu finns en SJ Prio och man måste numera identifiera sig för att få åka tåg. Man vill på så sätt knyta kunderna närmare sig.

Problemet är att kunderna vill inte ha en massa kundlojalitetsprogram i första handen utan kunderna vill ha andra saker. Det kunderna vill ha är tåg som avgår från stationen i rätt tid. Tåg som inte stannar mitt på banan och steker passagerarna nästan till döds för det finns inget sätta att komma ut ur tåget eller att öppna upp och vädra då tåget står stilla mitt i ödemarken. Kunderna vill även att tågen skall komma fram till slutstationen senast vid den tidpunkt den skall komma in på stationen och inte 15 min senare. Kunderna vill inte hålla på att tvingas visa legitimation för att får åka tåg – det är integritetskränkande.

Nu har man som resenär rätt till ersättning om tåg eller flyg är mycket försenade men det är inget som många vet om eller ens vet om att de måste kräva för att få rätt till ersättning. Det känns konstigt att när vintern blir svår så skickas tågresenärerna med buss i stället för med tåg.

SJs VD har helt enkelt prioriterat fel då han satsat pengar och resurser på att sälja biljetter på Tradera i stället för att satsa på bra och välfungerade tåg och vagnar som klarar av den svenska vintern samt klarar av att gå enligt tidtabellen. En gång i tiden skapades uttrycket går som tåget – för att något går i tid – det gäller inte längre och det är något som en ny VD för SJ skulle kunna prioritera upp i stället för SJ Prio.

När ett bolag går fel så är det ofta VDn fel att denna inte prioritetat rätt att VD inte sett till att satsa på de områden kunderna vill ha utan har spenderat tid och resurser på helt fel saker. Dags och avsätta Jan Forsberg och satsa på en VD som ser till att man faktiskt levererar bra kommunikationer för alla oss tågresenärer.