Facebooks ”Gilla” kan förbjudas i Tyskland

I Tyskland så kan ”Gilla”-knappen som finns på facebook förbjudas. Då den kan används för att ange vad människor gillar så kan den även användas dammsugas för att få reda på allt vad folk gillar och användas som ett sätt att registrera vad folk tycker och tänker.

Åsiktsregistrering är inte tillåten i varken Tyskland eller Sverige. Men i tyskland håller man helt enkelt hårdare på integriteten för datalagringsdirektivet gäller inte där. I Tyskland har konstitutionsdomstolen förklarat deras lag som inför datalagringsdirektivet för olaglig och stoppad av Tysklands grundlag.

I Tyskland så är det delstatsval nu och Piratpartiet Berlin har i en opinionsundersökning fått 4.5% av rösterna. Piratpartiet behöver bara 5% för att komma in i delstaten. Uppenbarligen så är integritetsfrågan mycket starkare i Tyskland än i Sverige. Nu får väl de inte tillräckligt för att avsätta de som styr och själv ta makten – men piratpartiet får en röst i debatten och kan påverka i våra frågor.


Euro-krisen: Sarkozy och Merkel är desperata

EU flagganEuro-sagan verkar definitivt gå mot sitt slut. För vidlyftiga eftergifter mot den ursprungliga stabiliseringspakten har gjort att Euro-ländernas kris har förvärras från månad till månad. I Tyskland har har konsumenternas framtidstro kraftigt raserats. Flera EU länder verkar ha mycket stora problem. Den fond Euron-länderna har verkar i dagsläget inte räcka. Så för att fylla på det hela så har Frankrikes Sarkozy och Tysklands Merkel kommit överens om att införa Tobin-skatten. Eller finansvalpskatten som den brukar kallas i sverige.

Skatten fungerar inte. Vad som händer är att de finansiella aktörerna flyttar transaktionerna till andra marknader och EU förlorar sin status gällande finansiella transaktioner. Skatten kommer därmed ge litet i inkomster.

Det handlar snarare om att Sarkozy och Merkel inte vill införa euro-obligationer och därför tar till de andra metoder som folk har fört fram som lösningen på problemet. Det faktum att tobin-skatten inte är någon lösning på problemet har inte så mycket med saken att göra. Sarkozy och Merkel är desperata och gör nu nästan vad som helst för att verka handlingskraftiga och hoppas det skall få Euron på rätt köl. Problemet är att ekonomerna är inte så lättlurade och vi vet om att de föreslagna skatten och inrättandet av ekonomisk grupp i EU inte är lösningen på problemen.

Ofta är det tyvärr så att politiker vågar inte göra det rätta – det krävs något speciellt för att våga det. De finns politiska prestige så de försöker i det längsta med att rädda det som inte räddas kan. Problemet är att det leder till att krisen i förlängningen blir ännu värre.

Länderna i eurozonen är för olika varandra. De har alltför olika ekonomiska behov och möjligheter för att det i den närmaste tiden skall vara möjligt att ha en gemensam valuta – euron är döende. Det finns kanske några länder som liknar varandra men det finsdefinitivt inte tillräckligt många för att euron skall ha en långsiktig chans att överleva. För det krävs en enormt mycket större samordning av den finansiella politiken i eu och den har vi inte idag och frågan är om det finns så många som vill ha en så stor samordning ens bland de mest eu-vänliga politikerna. Så länge det finns politiker som förnekar att det måste finnas gemensam finanspolitik för att ha gemensam valuta så kommer vi vanliga människor att råka illa ut.

Nej, det känns kört nu. Sluta med de politiska experimenten och förnya EU till att bli en bra frihandelszon och inte ett europas förenta stater. För det är folken i EUs inte alls redo för. Experimentverkstaden fortsätter trots att alla vet om att metoderna man använd redan prövats och förklarats misslyckade. Det Tyskland och Frankrike gör är dels att på tu man hand förhandla fram lösningar man vill tvinga ner i de andra hals – och dels för fram lösningar som redan tidigare visat sig inte fungera.

Men minnet är kort när man vill bevisa sig slagfärdig och handlingskraftig. Då funkar allting; allting förutom det man egentligen borde göra, men av prestigeskäl inte vågar.


Energi: Goda affärsmöjligheter för Sverige

Tysk avveckling leder till högre elpriser tror forskare. Det finns dock en sak som kan stoppa det och det är att om vi i Sverige börjar producera stora överskott av el-energi. Idag har vi ett underskott på 2 TWh per år men med en utbyggnad av vindkraften till att producera 30 TWh per år så kommer vi i Sverige få ett el-överskott.

Dessa el-överskott kan vi sedan sälja till Tyskland och få bra betalat för. Med dubbelt elpris så blir det ekonomiskt lönsamt att storsatsa på vindenergi i Sverige. Här har vi ett stor möjlighet att bygga stora vindkraftfarmar i havet längst sveriges väst och sydkust. Med el-kraftverk på väl valda platser så kan vi sedan sälja el till Tyskland med god förtjänst.

Sverige säljer idag järn och papper – i framtiden kan vi även komma att sälja el.

Andra bra möjligheter uppenbarar sig för alla företag i elkraftbranschen. Nya elkraftverk baserade på förnyelsebar energi som solkraft och vindkraft kommer få ett uppsving i Tyskland. Många husägare vill ha solceller på taken eller sätta upp en liten vindsnurra för att få ner kostnaden för elräkningen. Men det behövs även nya kraftnät till alla nya elkraftverk. Det innebär att svenska företag som ABB, SKF och andra får möjligheter att sälja sina produkter till Tyskland nu när de bestämt sig för att avveckla sin kärnkraft till 2022.


Grekland i konkurs ?

EU flagganI fjol lånade Grekland 110 miljarder euro och lovade att göra åtgärder för att förbättra landets ekonomi. Sedan dess har det varit en mängd strejker och protester mot den hårda ekonomiska politiken i landet. Grekland har inte lyckats få ekonomin på fötter och nu fruktar makthavarna i Aten att grekland måste ställa in betalningarna och göra statskonkurs..

Då det inte finns tillräckligt politiska intresse med fackföreningar som hotar med storstrejk och demonstrationer och oppositionen som vägrar vara med i nerskärningarna så är situationen prekär i Grekland. Det talas om ett nytt lån på 60 miljarder euro – men frågar är om det räcker om man inte samtidigt genomför omfattande ändringar i statens ekonomi så den förbättras.

Nu är det inte bara Grekland som drabbas om det händer. Länderna Irland och Portugal har även de fått stöd och om Grekland faller så kan även deras status påverkas. Dessutom så kan mycket väl länder som Italien och Spanien dras med i fallet om Grekland måste ställa in betalningarna.

Krisländerna drabbar hela Euro-regionenen även om Grekland skulle klara av problemet. För alla handelspartnets till länderna kommer få se sämre export dit och det kommer påverka tillväxten negativt även om det går bra. För Sveriges del så är det inget stort problem då handeln och lånen till Grekland är begränsade och de mera påtagliga är i stället de indirekta problem krisen kan orsaka när andra länder råkar illa ut av Greklandskrisen. Det finns risk att ett antal utländska banker kan behöva nytillskott av kapital om grekland går i konkurs och ställer in betalningarna.

Problemet är att alla de metoder man känner till för att hjälpa ett land i kris är slut. Man kan ge mera lån. Man kan förlänga de gamla lånen. Men i grunden om landet självt inte kan klara av att komma överens om vad som behöver göras för att få landet på fötter igen så kan inga sådana hjälpaktioner fungera i långa loppet – det bara fördröjer tidpunkten då något måste göras. Situationen bli bara allvarligare.

Ett stort problem är samtidigt Tysklands inställning till problemen. Tyskland har fått betala den största delen av lånen till Grekland och det finns ett stort inhemskt missnöje med situationen som visat sig i att regeringspartiet förlorat i de delstatsval som varit under året. Så långt till som att Tyskland slänger ut euron tror jag inte på för det skulle leda till en dominoeffekt och hela euro-zonen skulle fort försvinna då alla går tillbaka till sina egna valutor för att slippa smittas av greklands euro-kris. I så fall tror jag mera på att man mera allmänt bestämmer sig för att upplösa euron tillsammans och så gå tillbaka till sina gamla valutor.

Jag har tidigare skrivet om detta problemet och för varje nytt land så verkar krisen bli allvarligare och allvarligare och inget konkret som verkligen stoppar krisen görs.


Rädda Euron för 500 miljarder till ?

EU flagganFinansministrarna är samlade i nytt krismöte för att rädda euron. Målet är att skapa en ny fond med 500 miljarder till förutom de 440 miljarder som förra räddningafonden hade. Förra räddningsfondens pengar är nu slut så därför behöver man ännu en fond för att rädda euron från undergång.

För att klara av det så diskuterar euro-länderna mera samordning av den finansiella politiken. I det ingår:

– gemensam översyn av ländernas budgetar så inte budgetöverskottet skenar iväg som i Grekland.
– straffa länder som inte håller till budgetunderskottsgränserna. Det är något som funnits men i praktiken inte används man vill därför att straffen skall mätas ut med automatik.

Till det har Tyskland och Frankrike ställt ett mer eller mindre ultimatum där de kräver vissa åtgärder för att gå med på räddningsaktionen för euron med krav på gemensam företagsskatt och höjd pensionsålder.

Irland lever på att ha extremt låg företagsskatt och är då bekymrad att det kommer helt förstöra deras näringsliv om de tvingas kraftigt höja skatten. Men även Sverige och Belgien är starkt kritiska mot Frankrike och Tysklands planer och anser de social frågorna är något varje enskilt land bör bestämma över.

Det kommer bli fler extrainsatta finansmöten i Bryssel under 2011 för att klara av den kris som euron fortfarande befinner sig i. Kommer de 500 miljarderna rädda euron eller kommer det behövas mer pengar för att rädda euron ?


Riksbanken höjer räntan och euron pressas

Riksbanken höjer räntan samtidigt som EU kommer med dåliga tillväxtsiffror av BNP så euron pressas nedåt. För att lösa det vill Tyskland och Frankrike skapa en ny pakt för att öka konkurrenskraften vilket irriterar EU och särskilt den svenske Finansministern Anders Borg. Skälet till det är att de vill inför samordning av socialförsäkringar, pensioner och skatter vilket tidigare har beslutats i de nationella parlamenten.


Mera centralstyre i EU ?

EUNu kräver Tyskland att man omförhandlar Lissabon-fördraget och inför ändringar för att införa stabiliseringspakten som gjort som del av Grekland-kraschen skall permanentas inom EU. Dessutom kräver Tyskland att länder som inte uppfyller sina ekonomiska krav skall förlora rösträtten i EU.

Det leder oundvikligen till ökat centralisering av makten till EU där svaga ekonomiska länder förlorar makten inom EU. Bestraffningen gör dem till livegna inom EU där de måste uppfylla de starka ländernas krav eller så förlora sin makt inom EU.
Jonas Sjöstedt – fd EU parlamentariker för V – säger det inte många vågar säga – länder bör lämna EU-samarbetet om de inte klarar av att sköta sina finanser. För i grunden handlar det om att Euro-samarbetet är i fara då det uppenbart har stora problem. Problem Tyskland vill lösa genom ett förändrat EU-fördrag.