Tusentals ”upprörda” fyller Spaniens gator

Det är intressant att se i vilka länder det varit stora demonstrationer på gatorna pga landets dåliga ekonomi. Förut var detta något främst som skedde i Grekland. I dagsläget verkar Spanien vara landet för demonstrationerna. Ett tydligt tecken på att Spanien har en dålig ekonomi och att de åtstramningar som sker inte har hela folkets stöd. Då tusentals ”upprörda” fyller Spaniens gator – DN.SE.

Samtidigt som man i Grekland gör de sista försöken att skapa någon sorts regering efter valet där så är frågan hur Spaniens politiker känner sig då de vet om att det är icke populärt att komma med hårda åtgärder för att rädda landets ekonomi.

Allting är faktiskt euron fel. Nej kanske inte euron utan den mänskliga faktorn får kanske vara den mera avgörande faktorn. För att euron skall fungera så krävs det att alla euroländerna för en ansvarsfull och stram politik för att uppfylla konvergenskraven på lång sikt. Men det är uppenbart att politiker gör vad de gör för att bli valda och då är det enkelt att underskatta de ekonomiska problemen i landet för att det är helt enkelt inte populärt att ta tag i dem då allting verkar vara bra. Euron hjälpte till att dölja problemen i problemländerna.

Nu tvingas i stället länderna ta tag i sakerna då de inte längre kan ignorera problemet för det blivit akut. Det innebär då i vissa fall att det helt enkelt gått för långt och åkomman har blivit en allvarlig sjukdom. Det som tidigare hade kunnat lösas genom ett impopulärt men fungerande beslut fungerar inte längre. Det krävs i stället extrema åtgärder för att komma tillrätta med problemen. Åtgärder som får folk att gå ut på gatorna i massprotester i form av demonstrationer.


Euro-krisen: Sarkozy och Merkel är desperata

EU flagganEuro-sagan verkar definitivt gå mot sitt slut. För vidlyftiga eftergifter mot den ursprungliga stabiliseringspakten har gjort att Euro-ländernas kris har förvärras från månad till månad. I Tyskland har har konsumenternas framtidstro kraftigt raserats. Flera EU länder verkar ha mycket stora problem. Den fond Euron-länderna har verkar i dagsläget inte räcka. Så för att fylla på det hela så har Frankrikes Sarkozy och Tysklands Merkel kommit överens om att införa Tobin-skatten. Eller finansvalpskatten som den brukar kallas i sverige.

Skatten fungerar inte. Vad som händer är att de finansiella aktörerna flyttar transaktionerna till andra marknader och EU förlorar sin status gällande finansiella transaktioner. Skatten kommer därmed ge litet i inkomster.

Det handlar snarare om att Sarkozy och Merkel inte vill införa euro-obligationer och därför tar till de andra metoder som folk har fört fram som lösningen på problemet. Det faktum att tobin-skatten inte är någon lösning på problemet har inte så mycket med saken att göra. Sarkozy och Merkel är desperata och gör nu nästan vad som helst för att verka handlingskraftiga och hoppas det skall få Euron på rätt köl. Problemet är att ekonomerna är inte så lättlurade och vi vet om att de föreslagna skatten och inrättandet av ekonomisk grupp i EU inte är lösningen på problemen.

Ofta är det tyvärr så att politiker vågar inte göra det rätta – det krävs något speciellt för att våga det. De finns politiska prestige så de försöker i det längsta med att rädda det som inte räddas kan. Problemet är att det leder till att krisen i förlängningen blir ännu värre.

Länderna i eurozonen är för olika varandra. De har alltför olika ekonomiska behov och möjligheter för att det i den närmaste tiden skall vara möjligt att ha en gemensam valuta – euron är döende. Det finns kanske några länder som liknar varandra men det finsdefinitivt inte tillräckligt många för att euron skall ha en långsiktig chans att överleva. För det krävs en enormt mycket större samordning av den finansiella politiken i eu och den har vi inte idag och frågan är om det finns så många som vill ha en så stor samordning ens bland de mest eu-vänliga politikerna. Så länge det finns politiker som förnekar att det måste finnas gemensam finanspolitik för att ha gemensam valuta så kommer vi vanliga människor att råka illa ut.

Nej, det känns kört nu. Sluta med de politiska experimenten och förnya EU till att bli en bra frihandelszon och inte ett europas förenta stater. För det är folken i EUs inte alls redo för. Experimentverkstaden fortsätter trots att alla vet om att metoderna man använd redan prövats och förklarats misslyckade. Det Tyskland och Frankrike gör är dels att på tu man hand förhandla fram lösningar man vill tvinga ner i de andra hals – och dels för fram lösningar som redan tidigare visat sig inte fungera.

Men minnet är kort när man vill bevisa sig slagfärdig och handlingskraftig. Då funkar allting; allting förutom det man egentligen borde göra, men av prestigeskäl inte vågar.


Portugal först att lämna euron ?

Portugals minoritetsregering fick inte igenom sina sparförslag och det verkar innebära att regeringen avgår och det blir regeringskris och pengakris i Portugal. Portugal kommer därmed inte få del av den nya permanenta stödfonden för euron-länderna och det kan innebära att Portugal inte har så många andra saker den kan göra än att lämna euron.

Dock förväntar jag mig att det kommer finnas politiker i Portugal och i EU toppmötet som då kommer försöka behålla landet i euro-samarbetet men jag tror att detta kommer leda till stor euro-kris för Portugal och jag tror att Portugal därmed kan bli första landet att lämna euron och återgå till en egen valuta för att kunna komma ut från problemen genom devalvering.

Portugal har ingen stark regering. En minoritetsregering leder landet vilket gör det svårt för dem att enas om vilka budgetnerskärningar som skall göras för att förbättra Portugals stora budgetunderskott. Redan nu är det press på euron och det kommer säkert fortsätta i och med att det inte verkar finnas någon sorts lösning på Portugals problem.


Det som aldrig skulle hända har skett.

Ibland kommer man att förundras över politiker. De säger med bestämdhet och fasthet att vissa saker skall ske och med lika stor fasthet att vissa andra saker aldrig skall ske.Trots att många då vet om att det kommer inträffa för systemet politikerna vill införa kommer inte fungera som politikerna hoppas på.

Så sker det som aldrig skall hända.

Det blir då lite trist att återigen behövs säga vad var det vi sade.

Politik är att vilja. Politik är tyvärr ofta att hoppas att det som införs är något som skall bli bra inför framtiden. Problemet är att om man inför system där det är möjligt att fuska och samtidigt har  oklara linjer för hur reglerna skall efterlevas. Då det inte klart framgår direkt och automatisk vad som händer när reglerna inte efterlevs – så kommer folk att inte bry sig om dem.

När Euron infördes var reglerna för att vara med mycket stränga och politikerna lovade att de aldrig skulle brytas. Idag bryter de flesta av Euro-länderna mot dessa reglerna. Många har idag för höga underskott i sina finanser och de borde ha kastats ut ur Euro-samarbetet helt och hållet.

Problemet är om alla överträdarna kastades ut  så skulle inte så många länder finnas kvar och de skulle bli tvungna att skrota Euro-samarbetet helt och hållet. Problemet är att kostnaderna för att skrota Euro-samarbetet är många miljarder kr. Att byta valuta är inte billigt eller förmodligen inte ens önskvärt.

Genom att man i nu tvingas genomföra en räddningsaktion för Grekland där man lånar ut pengar till Grekland genom nödlån. Man kommer runt de rena formella hindren genom att det inte är Euro-samarbetet som lånar ut pengarna till Grekland utan de enskilda länderna går samman och lånar ut.

Det stora problemet med Euro-samarbetet är att alla länderna har egna finanspolitik vilken landet kan använda och ta billiga euro-lån och bekosta folkets konsumtion utan att ha en tanke på att lånen skall betalas tillbaka. Det leder då till att länder i skydd av euro-samarbetet kan låna tills det står på randen till bankrutt.

Med en flytande valuta så blir fort lånen dyra så att politikerna tvingas ta sitt förnuft till fånga – med euro-samarbetet så kan politiker tyvärr länge fortsätta låna till konsumtion utan att lånen blir dyrare.

Det har funnits många olika valutasamarbeten genom årtiondena, koppla valutan till guld, koppla valutan till en valutaorm och nu euro-samarbetet då ett stort antal länder använder samma valuta. Inga av systemen har blivit speciellt långvariga.

Det enda system som verkar ha fungerat bra för länderna är att införa en flytande valuta. Med en flytande valuta får varje land själv direkt se om det börjar råka får problem och det tvingar då politikerna att ta till åtgärder snabbare om landet går dåligt. Den flytande valutan blir då en indikation på hur bra politikerna sköter landets ekonomi och går ekonomin dåligt så sjunker valutans värde och importvarorna blir dyrare vilket gör att alla ser fördelen med att valutan håller ett relativt fast värde. Det går då inte att missbruka systemet utan att det direkt märks i dyrare importvaror och högre räntor.

Euro-samarbetet är ett politiskt experiment och Sverige kan idag vara mycket glada över att vi inte är med i det experimentet – euron är idag ett misslyckade. Det kan mycket väl hända att euron klarar sig men i praktiken så kommer det leda till krav på mera samordning av de finansiella styrmedlem för ekonomin – dvs ett krav på ett fördjupat samarbete inom EU och ännu ett stort steg mot europas förenta stater.

Grekland lamslås just nu av storstrejker som ytterligare sänder bränsle till en redan sargad ekonomi. .  Frågan är hur långt de 25 miljarder Euro Grekland får i nödlån kommer räcka då Grekland måste betala över det dubbla i räntor och amorteringar på sina lån under 2010.  Frågan är hur länge det tar innan Grekland sätts under förmyndarskap och helt förlorar sin rätt att styra sig själva.

Det politikerna sade aldrig skulle hända har hänt – de har givit ett nödlån till Grekland och många fler verkar behövas… för Greklands problem är i grunden mycket djupa och Greklands problem är hela Euro-samarbetets problem och den stora frågan är vilket är nästa land som kommer kräva nödlån från de andra medlemmarna i euro-samarbetet ?