Vattenfall måste lägga ner Ringhals ?

I två och ett halv år så har Vattenfalls kärnkraftverk i Ringhals stått under särskild tillsyn från Strålsäkerhetssmyndigheten (SSM). Även om det inte finns några omedelbara krav på nedläggning så hotar nu SSM med att kanske återkalla tillståndet för kärnkraftverket i Ringhals.

Det senaste problemet på Ringhals var den kvarglömda dammsugaren som kostade över 1 miljard att åtgärda då den orsakade en brand som de har tvingats sanera. SSM anser att Ringhals brister i egenkontroll dvs genomför inte de kontroller som behövs för att driva kärnkraftverket på ett säkert sätt. När småsaker som att glömma att ta bort en dammsugare från ett område där de inte bör finnas i när kärnkraftverket är i drift inte fungerar så är det bara en ytterligare indikation på att allting inte står rätt till på Ringhals. Det är dock svårt att veta var problemen finns även om SSM verkar peka på att det kanske snarare är ledningen än fotfolket som gör fel.

De som driver Ringhals får nu ett halvår på sig att komma tillrätta med problemen eller så kan SSM välja att återkalla tillståndet.

En nedstängning av Ringhals skulle allvarlig minska den svenska elproduktionen och driva upp elpriset på marknaden. Vi får hoppas ägarna till Ringhals tar varningen från SSM på allvar och faktiskt ser till att förbättra situationen på Ringhals.


Maud Olofsson i blåsväder

Regeringen men främst Maud Olofsson har fått en ny KU-anmälan på halsen. Enligt Lars Johansson(s) har han källor på Vattenfall som hävdar att näringsdepartementet kände till avtalet som gav den avgående Vattenfallschefen stora avgångsvederlag.

Vattenfall är även under kritik för att de givit chefer i tyskland stora avgångsvederlag i strid med gällande svenska regler om vilka avtal de svenskägna statliga bolagen skall ha för regler gällande chefers avgångsvederlag. Dessutom så har Vattenfall problem med att man i Tyskland vill stänga de gamla kärnkraftverken.

Maud är även i blåsväder i sitt eget parti där många nu börjar kräva hennes avgång. Med ett dåligt valresultat och 10 år i makten så börjar centern tröttna på henne och hon får nog gå. Tänkbar efterträdare där är Annie Johansson en aktiv bloggare eller varför inte IT-ministern Anna-Karin Hatt.


Kraftbolagen tjänar pengar på att missköta kärnkraften

Fastighetsägarna har räknat på förlorarna och vinnarna efter det stora kärnkraftspektaklet från förra året då stort antal kärnkraftverk låg nere när det vara som kallast i sverige och el-priserna var rekordhöga.

Det höga el-priset kostande fastighetsägarna 2 miljarder kr mera och gav en av de största ägarna Vattenfall 1 miljard mera i kassan. Jag har tidigar tagit upp mina misstankar att kraftbolagen är de stora vinnarna av att misssköta insa kraftverk och det verkar ochså vara så det är.

Genom att många betalar elen på marginalen efter det pris som gäller på elmarknaden så även om då många har fast el-prisabbonemang så är det tillräckligt många som har rörligt pris för att det skall vara lönande för kraftbolagen att manipulera elpriset så att det rusar i höjden för det de förlorar på karusellen tjänar de in på gungorna och mer därtill.

I Sverige finns det bara ett kraftslag som kraftigt på kort tid kan öka den totala svenska kraftproduktionen och därmed stoppa elpriset på el-marknaden att rusa till fantasipriser när kärnkraften inte går som planerat och det är vindkraften.

Det är därför inte konstigt att man hela tiden i tidningar ser okunniga insändare som missvisande försöker svartmåla vindkraften. Är man konspiratorisk så kan man inte ungå att tro det är en del i kraftbolagens kampanj för att minska konkurrensen och stoppa vindkraft från att byggas i Sverige och på så sätt att via manipulationer hålla elpriset på en onormalt hög nivå.

Sverige har idag ingen fungerande marknad för el då 85% av alla el ägs av de tre bolagen Vattenfall, EON och Fortum. För att en elmarknad skall fungera så måste det finnas fler och mindre aktörer och inte domineras av tre stora som alla samäger kärnkraftverken tillsammans.

Vi har gått från en elmarknad med en ensam stor aktör statlig aktör vattenfall som då såg till Sverige bästa till en elmarknad som är ett oligopol där aktörerna verkar samverkar för att maximera vinsterna på konsumenternas och Sverige bekostnad.

Något måste göras för att stoppa el-oligopolet så det skapas en effektiv och konkurrensutsatt marknad för elen i Sverige. konkurrenslagen behöver ses över så att man kan stoppa oligopol att bildas och därmed stoppa skapandet av ineffektiva marknader.

I det fall att en marknad fungerar bäst som ett monopol/oligopol så bör det vara staten som driver detta och inte enskilda företag som använder sin ställning till att tvinga fram oseriösa höga priser för att maximera sina vinster.

En upprensning i korsägandet av kärnkraften skulle kunna skapa en situation där de stora el-producenterna faktiskt konkurrerar med varandra och därmed så försöker de maximera sin elproduktion och därmed så ökar tillgången på el på den svenska marknaden vilke borde minska priset på elmarknaden. Sverige behöver bryta upp oligopolet på el-marknaden.

Jag funderar på att skriva ett brev till konkurrensverket och påtala dessa problem och be dem göra något åt dem. Men för att det skall ha någon påverkar så vore det bra om andra gör detsamma.